ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงื้อม

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงื้อม-, *เงื้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื้อม[N] protrusion, See also: overhanging portion, projection, jut, Example: เราเริ่มปีนกันตั้งแต่เช้าจวบกระทั่งเที่ยงจึงปีนขึ้นไปถึงเงื้อมผาสูงแล้วไม่สามารถไต่ต่อไปได้อีก, Thai definition: สิ่งที่สูงยื่นง้ำออกมา เช่น เงื้อมผา
เงื้อมือ[V] raise one's hand, See also: lift one's hand, Syn. เงื้อ, Example: เขาเงื้อมือขึ้นอย่างลืมตัว เพราะเกิดความโมโหสุดขีด, Thai definition: ยกมือขึ้นทำท่าจะทุบตี
เงื้อมมือ[N] control, See also: influence, clutch, power, Syn. อำนาจ, อิทธิพล, อำนาจครอบงำ, Example: หลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเพชรซาอุฯพ้นเงื้อมมือของกฎหมายไปได้, Thai definition: อำนาจที่ครอบงำจะไม่ให้หลุดพ้นไปได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงื้อมน. สิ่งที่สูงยื่นงํ้าออกมา เช่น เงื้อมผา.
เงื้อมมือน. อำนาจที่ครอบงำจะไม่ให้หลุดพ้นไปได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Andjust as Pappagallo had planned we traveled far beyond the reach of men on machines.อย่างที่แพ็พแกลโลได้วางแผนไว้... ...เราเดินทางพ้นเงื้อมมือพวกนั้นได้ The Road Warrior (1981)
We all know in our hearts though we may pass through the valley of the shadow of death you are with us, guiding and protecting us.เรารู้อยู่แก่ใจว่า.. ..แม้จะเดินเข้าสู่เงื้อมมือมัจจุราช.. พระองค์ก็ทรงอยู่กับเรา.. The Bodyguard (1992)
has thrown herself into the power of Mr Wickham.โดยมอบตัวของหล่อนไปสู่เงื้อมมือของ... ...ของวิคแฮม Episode #1.5 (1995)
I wish you every success in the police forceฉันหวังว่าแกจะรอดเงื้อมมือตำรวจไปได้นะ Infernal Affairs (2002)
I have survived your predecessors, and I will survive you.ฉันรอดเงื้อมือบรรพบุรุษแกมาได้แล้ว และฉันก็จะรอดจากเงื้อมือแด้วย The Matrix Reloaded (2003)
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้ Hope Springs (2003)
If this doesn't get in the right hands, I'm gonna be in as bad a spot as you are.ถ้ามันไปอยู่ในเงื้อมมือของคนไม่ดีละก็ เราก็จะซวยทันที Selfless (2008)
How can I use this to get Nate off the hook?- แล้วฉันจะทำยังไงกับรูปนี่ เพื่อจะทำให้เนทพ้นเงื้อมือหล่อน The Ex-Files (2008)
I've suffered at its hand.ข้าเคยต้องทุกข์ทรมานภายใต้เงื้อมมือพวกมันมาแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
I've got you under my skinนายอยู่ใต้เงื้อมมือฉันแล้ว.. Gamer (2009)
I've got you under my skinนายอยู่ใต้เงื้อมมือฉันแล้ว.. Gamer (2009)
I've got you... under my skin.ฉันมีนายอยู่... ภายใต้เงื้อมมือฉัน.. Gamer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงื้อม[n.] (ngeūam) EN: protrusion   
เงื้อมมือ[n.] (ngeūammeū) EN: control ; reach   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arm 1(อาร์ม) n. แขน,วงแขน,สิ่งที่คล้ายแขน,ที่พาดแขน,เงื้อมมือ, Syn. upper limb)
overhang(โอ'เวอะแฮง) v. ห้อยอยู่เหนือ,แขวนอยู่เหนือ,เงื้อม,ยื่นออก,โผล่ออก, (ภัย) ใกล้เข้ามา,คุกคาม,แผ่คลุม. n. สิ่งที่ชะโงกเงื่อม,ส่วนเกิน
precipice(เพรส'ซะพิส) n. หน้าผา,เงื้อมผาสถานการณ์ที่อันตราย,วิกฤติการณ์., See also: precipiced adj.
precipitous(พรีซิพ'พิเทิส) adj. เป็นผาสูง,เป็นเงื้อมผาสูง,สูงชันที่สุด,ใจร้อน,หุนหัน,เร่งรีบ., See also: precipitousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precipitous(adj) สูงชัน,ตั้งตรง,ชะเงื้อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top