ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงินคงคลัง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินคงคลัง-, *เงินคงคลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินคงคลัง[N] treasury reserves, Example: กระทรวงการคลังเสนอขอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินคงคลัง, Count unit: บาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงินคงคลังน. บรรดารายได้ที่รัฐบาลได้รับมาและยังไม่ได้จ่ายออกไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserve, treasuryเงินคงคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasury reserveเงินคงคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินคงคลัง[n. exp.] (ngoen khongkhlang) EN: treasury reserves   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treasury reserves[N] เงินคงคลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top