ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องปรุง

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องปรุง-, *เครื่องปรุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปรุง[N] seasoning, See also: condiment, ingredient, flavouring, Example: การทำแกงจืดนั้นก็มีเครื่องปรุงไม่มาก, Thai definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นต้น เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกง
เครื่องปรุงรส[N] seasoning, See also: relish, condiment, flavouring

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องปรุงน. สิ่งที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นต้น เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกง กะทิ ผลไม้.
เครื่องปรุงรสน. สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร เช่น น้ำตาล น้ำปลา เกลือ.
หน้าเครื่องปรุงที่แต่งหรือโรยบนอาหารบางอย่าง เช่น กระเทียมเจียวโรยหน้าข้าวต้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a condiment...นี่คือเครื่องปรุงรส สภาพ? Yellow Submarine (1968)
Sorry Steph, but you happen to be hooping in my laboratory(สาม ใส่เครื่องปรุงหลักๆ) Full House (1987)
You know what I usually do at this hourเธอรู้.. ว่าฉันจะมาเตรียมเครื่องปรุงแต่เช้า Rice Rhapsody (2004)
What are you doing here if you know?เธอรู้ว่าฉันมาเตรียมเครื่องปรุง แล้วเธอยังจะมาทำไม? Rice Rhapsody (2004)
people, hamburgers, condiments... us, you know?ผู้คน แฮมเบอร์เกอร์ เครื่องปรุงอาหาร... Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Maybe I should bring all my seasonings down here if we're going to be cooking all week.บางทีผมควรเอาเครื่องปรุงรสทั้งหมดของผม มาไว้ข้างล่างนี่เลย ถ้าเราต้องทำอาหารกันทั้งอาทิตย์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Oh yes, she's in the condiments aisle.อยู่แผนกเครื่องปรุงน่ะ Brokeback Mountain (2005)
Fine then. Don't. I put a lot of effort into mixing it.ดีเลย ไม่ต้องกิน ฉันคงใส่เครื่องปรุงมากไป Gangster High (2006)
Savour a fine French roast.ใส่เครื่องปรุงรสในขนมปังปิ้ง The British Invasion (2007)
We still have the ingredients to make this summer sweet# แต่เรายังคงมีเครื่องปรุงนี่ ที่จะทำให้ซัมเมอร์นี้อร่อย High School Musical 2 (2007)
Romanian wine not so good.และเครื่องปรุงกับพริกไทยดำ ไวน์โรมาเนียรสชาติไม่ค่อยดี Transporter 3 (2008)
They take all day. She grinds her own spices.ทำกันทั้งวัน เธอใส่เครื่องปรุงของเธอเอง Ghosts (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปรุง[n.] (khreūangprung) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring   FR: ingrédient [m]
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangprung rot) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer   FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangprung āhān) EN: condiment ; seasoning ; flavouring   FR: condiment [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condiment[N] เครื่องปรุงอาหาร, Syn. seasoning, relish
relish[N] เครื่องปรุงรส, Syn. condiment, sauce, seasoning
seasoning[N] เครื่องปรุงรส, See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร, Syn. flavoing, sauce, ganishing
spice[N] เครื่องเทศ, See also: เครื่องปรุงแต่งรสชาติ, Syn. sauce, seasoning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alec(แอล' ลิค) n. ปลา herring, เครื่องปรุงอาหารที่ผสมปลา herring
condiment(คอน'ดะเมินทฺ) n. เครื่องปรุงรส
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ,ตกแต่ง,ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ,สิ่งตกแต่ง,เครื่องปรุงแต่ง
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
seasonern. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องผสม
seasoning(ซี'ซะนิง) n. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องเทศ,การใช้เครื่องชูรส., Syn. salt

English-Thai: Nontri Dictionary
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
condiment(n) เครื่องพวง,เครื่องปรุงรส
cruet(n) ขวดเครื่องปรุง
flavouring(n) เครื่องปรุง,เครื่องชูรส
garnish(n) เครื่องประดับ,เครื่องปรุง,เครื่องตกแต่ง
garniture(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องปรุงแต่ง,การประดับ
ingredient(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ,เครื่องปรุง
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส
seasoning(n) เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,เครื่องชูรส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seasoning (n ) เครื่องปรุงรส เช่น Bhutan is a country where chillies aren’t just a seasoning but the entire dish.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食材[しょくざい, shokuzai] (n) เครื่องปรุง,ส่วนประกอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n ) เครื่องปรุงชนิดผงมีส่วนผสมจากเครื่องเทศ7ชนิด
調味料[chou-mi-ryou, chou-mi-ryou] (n ) เครื่องปรุงรส

German-Thai: Longdo Dictionary
Zutat(n) |die, pl. Zutaten| เครื่องปรุง, ส่วนผสม
Würze(n) |die, pl. Würzen| เครื่องปรุงที่ใช้แต่งเติมรสชาดของอาหาร Maggi ist seine Lieblingswürze. แมกกี้เป็นเครื่องปรุงรสที่เขาโปรดปราน, See also: das Gewürz
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, etw.(Essen)| คลุกเคล้าให้เข้ากันดี (คลุกเครื่องปรุงอาหาร) เช่น Er ist gleich fertig. Er muß nur noch den Salat anmachen. เขาเกือบเสร็จแล้ว เขาเพียงแต่ต้องคลุกสลัดเท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top