ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องปฏิกรณ์

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องปฏิกรณ์-, *เครื่องปฏิกรณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ[N] bioreactor
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู[N] nuclear reactor, See also: atomic reactor, Example: เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสามารถให้พลังงานความร้อนและอนุภาครังสีต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thermal reactorเครื่องปฏิกรณ์อุณหภาพ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermal reactorเครื่องปฏิกรณ์อุณหภาพ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bioreactorเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Membrane reactorเครื่องปฏิกรณ์แบบเยื่อแผ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
BWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็ว นิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อ ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Advanced Gas-cooled Reactor เครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็นสารลดความเร็วนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Atomic reactorเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, ดู Nuclear reactor [นิวเคลียร์]
Boiling water reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Breeder reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตเชื้อเพลิง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตวัสดุฟิสไซล์ขึ้นในแบล็งเคต โดยนิวตรอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัสดุเฟอร์ไทล์บางส่วนทำให้กลายเป็นวัสดุฟิสไซล์
[นิวเคลียร์]
Burst reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบทวีกำลัง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำลังและรังสีให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันได้ โดยนิวตรอนฟลักซ์ในระหว่างการทวีกำลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ [นิวเคลียร์]
BWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, ดู Boiling water reactor [นิวเคลียร์]
Water moderated reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์น้ำมวลเบา, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำธรรมดาเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทนี้ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fire's spread to the whole plant. We have to shut down the reactors manually.ไฟลามไปทั่วโรงไฟฟ้า พวกเขาต้องปิดเครื่องปฏิกรณ์ Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Please tell me that's not a reactor.อย่าบอกผมนะว่านั่นคือเครื่องปฏิกรณ์ Page Turner (2008)
I was building a reactor.ผมกำลังสร้างเครื่องปฏิกรณ์ Page Turner (2008)
The near-meltdown a few weeks back...เครื่องปฏิกรณ์เกือบระเบิด เมื่อ2-3สัปดาห์ก่อน Goodbye to All That (2008)
The reactor's going back online?เครื่องปฏิกรณ์ กลับมาออนไลน์อีก Automatic for the People (2008)
The reactor's overheating.เครื่องปฏิกรณ์มันร้อนเกินไป Automatic for the People (2008)
Captain, the main reactor is exposed. It will implode at any moment.กัปตัน เครื่องปฏิกรณ์หลักไร้การป้องกัน มันอาจจะระเบิดได้ทุกเมื่อ Holocron Heist (2009)
We've got to leave now. The reactor's gonna blow.เราต้องหนีแล้ว เครื่องปฏิกรณ์กำลังจะระเบิด Holocron Heist (2009)
Once inside, we could find the main reactor, plant the explosives, and blow the factory inside out.สักแห่งข้างในนั่น เราจะเจอกับเครื่องปฏิกรณ์หลัก วางระเบิด และทำลายโรงงานจากข้างใน Weapons Factory (2009)
Have your men stand back. I'm teleporting the reactor to Karnak now.บอกคนของนายให้หลบด้วย ฉันจะส่งเครื่องปฏิกรณ์ไปที่คาร์นักเดี๋ยวนี้ Watchmen (2009)
Seems a snail fell into a French nuclear reactorlดูเหมือนว่าเจ้าหอยทากจะตกลงไปในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Monsters vs. Aliens (2009)
It's from the reactor wall.จากผนังเครื่องปฏิกรณ์ Iron Man 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์[n. exp.] (khreūang patikøn niūkhlīa) FR: réacteur nucléaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reactor[N] เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, See also: ปฏิกรณ์, เครื่องปฏิกรณ์, เตาแยกปฏิกรณ์ปรมาณู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reactor(รีแอค'เทอะ) n. บุคคลหรือสารที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ,เครื่องปฏิกรณ์,เครื่องต้านไฟฟ้า,เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

English-Thai: Nontri Dictionary
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top