Search result for

เครื่องดนตรี

(47 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องดนตรี-, *เครื่องดนตรี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดนตรี[N] musical instrument, See also: musical equipment, Example: รัฐมีนโยบายว่า ทุกโรงเรียนต้องสนับสนุนนักเรียนทุกคนเล่นเครื่องดนตรี 1 ชนิด, Count unit: ชิ้น, ชนิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องดนตรีน. เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดัง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก และรื่นเริงได้ตามทำนองเพลง.
คีย์บอร์ดเครื่องดนตรีที่มีแผงแป้นนิ้ว โดยเฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เปียโนไฟฟ้า ออร์แกนไฟฟ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Keyboard instrumentsเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด [TU Subject Heading]
Musical instrumentsเครื่องดนตรี [TU Subject Heading]
Musical instruments, Electronicเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Percussion instrumentsเครื่องดนตรีเคาะตี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pardon me... but we do have a strict policy concerning handling the instruments:ให้อภัย แต่พวกเรามีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่จับ The Blues Brothers (1980)
An employee of Ray's Music Exchange... must be present.ลูกจ้างของการแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีแรย ต้องการจะอยู่ The Blues Brothers (1980)
Although there is... no metaphor truly describes making love to a woman, the closest is playing a rare musical instrument.แม้ไม่มีคำใดมาเปรียบเปรย บรรยายการร่วมรักกับผู้หญิง มันเหมือนการบรรเลงเครื่องดนตรีหายาก Don Juan DeMarco (1994)
- It's a beautiful instrument, though.-มันเป็นเครื่องดนตรีที่สวยมากเลยค่ะ Episode #1.5 (1995)
You just bought yourself a piece of musical historyลุงเพิ่งซื้อเครื่องดนตรีชิ้นประวัติศาสตร์ The Legend of 1900 (1998)
Wouldn't you like a smaller instrument?เธออยากเล่นเครื่องดนตรีชิ้นเล็กกว่านี้มั๊ย The Red Violin (1998)
That's a lovely instrument you have.เครื่องดนตรีของเธอดูน่ารักดีนะ The Red Violin (1998)
- He's very attached to his instrument.-แกติดเครื่องดนตรีชิ้นนี้มากเลยนะครับ The Red Violin (1998)
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา The Red Violin (1998)
Why do you teach this instrument?คิดยังไงถึงได้สอนเครื่องดนตรีชิ้นนี้ The Red Violin (1998)
This is a violin... a musical instrument from Europe.เรียกว่า ไวโอลินจ้ะ เป็นเครื่องดนตรีของชาวยุโรป The Red Violin (1998)
No. A violin itself is a good thing.ไม่จ้ะ ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่ดี The Red Violin (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องดนตรี[n. exp.] (khreūang dontrī) EN: (musical) instrument   FR: instrument (de musique) [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acoustic[N] เครื่องดนตรีซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง (ไม่เป็นทางการ)
balalaika[N] เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเหมือนกีตาร์
bass[N] เบส(เครื่องดนตรี), See also: เครื่องดนตรีเสียงต่ำ
clarinet[N] แคริเน็ท, See also: เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง
fiddle[N] เครื่องดนตรีตระกูลซอหรือไวโอลิน, Syn. violin
glockenspiel[N] เครื่องดนตรีประเภทตีชนิดหนึ่ง
harmonica[N] หีบเพลงปาก, See also: เครื่องดนตรีเป่าด้วยปาก, ออร์แกนปาก, Syn. mouth organ
instrument[N] เครื่องดนตรี
lute[N] เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์
mandolin[N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
banjo(แบน'โจ) n. เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับกีตาร์,ส่วนล่างเป็นรูปกลม มีสาย 4-5 สาย,แบนโจ, See also: banjoist n. ดูbanjo
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
barytone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
calliope(คะไล'อะพี) n. เครื่องดนตรีชุดนกหวีด
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
claviern. เครื่องดนตรีที่มีแป้นเคาะสายเสียง เช่น เปียโน
crwth(ครูธ) n. เครื่องดนตรีประเภทสายของชาวCeltโบราณ., Syn. crowd
gittern(กิท'เทิร์น) n. เครื่องดนตรีประเภทซอชนิดหนึ่ง, Syn. cittern

English-Thai: Nontri Dictionary
cither(n) เครื่องดนตรีโบราณคล้ายพิณ
psaltery(n) เครื่องดนตรีโบราณ
thrum(vt) ดีด(เครื่องดนตรี),เคาะด้วยนิ้ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hurdygurdy (n ) เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top