ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข้าปิ้ง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าปิ้ง-, *เข้าปิ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าปิ้ง[V] be in trouble, See also: be in a tight spot, be in the soup, be at the end of one's tether, Example: ชีวิตช่วงนี้มันเข้าปิ้งเสียแล้ว แต่อีกไม่นานต้องฟื้นขึ้นมาใหม่, Thai definition: อยู่ในความลำบากแก้ไขยาก
เข้าปิ้ง[V] attach with kite string, Syn. ตัดสายป่าน, Example: ว่าวปักเป้าของน้องเข้าปิ้ง เลยไม่ขยับไปไหนเลย, Thai definition: อาการที่ว่าวปักเป้าติดสายป่านแล้วกระดิกไม่ไหว
เข้าปิ้ง[V] be in hot water, See also: be in a tight spot, be in the soup, Example: ชีวิตช่วงนี้มันเข้าปิ้งเสียแล้ว แต่อีกไม่นานต้องฟื้นขึ้นมาใหม่, Thai definition: อยู่ในความลำบาก แก้ไขได้ยาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าปิ้งก. อาการที่ว่าวปักเป้าติดสายป่านว่าวจุฬาแล้วกระดิกไม่ไหว
เข้าปิ้งอยู่ในความลำบากแก้ไขยาก, (ปาก) ถูกจับกุมคุมขัง, เข้าข่ายมีความผิดไปด้วย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were about to turn us in.แกเกือบทำให้เราเข้าปิ้ง Horrible Bosses (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top