ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฮอร์โมนเพศชาย

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฮอร์โมนเพศชาย-, *ฮอร์โมนเพศชาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
androgenฮอร์โมนเพศชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
androgenแอนโดรเจน, ฮอร์โมนเพศชายที่สร้างในอัณฑะ ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
testosteroneเทสโทสเทอโรน, ฮอร์โมนเพศชายสร้างจากอัณฑะ ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเพศชาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says he has a high testosterone levelเขาบอกว่าเขามี ระดับฮอร์โมนเพศชายสูงมาก The Pickle Jar (2009)
Black cohosh. Brings down your testosterone levels.นั่นมันแบล็ค โคฮอส์ ช่วยลด ฮอร์โมนเพศชายของคุณ I Smell a Rat (2010)
Can we please dial back the testosterone?กรุณาช่วยลดฮอร์โมนเพศชายด้วย? Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Too much booze. Too much testosterone. Uh...ดื่มมากไป กับฮอร์โมนเพศชายที่มากเกินไป อู้วว! Practically Perfect (2010)
Testosterone, man.ฉีดฮอร์โมนเพศชายน่ะ Love & Other Drugs (2010)
I'm surrounded by testosterone now.ตอนนี้ฉันถูกล้อมรอบ ด้วยฮอร์โมนเพศชาย With Friends Like These (2011)
All that testosterone and not a sheep in sight.จากฮอร์โมนเพศชาย และความไม่อายในสายตาใคร The First Secret (2011)
My hormones can't handle heroic doses of testosterone.แต่ฮอโมนฉันไม่สามารถรับมือกับ ฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์นั่นได้ Sadie Hawkins (2013)
A greed-fest, with equal parts cocaine, testosterone, and body fluids.โลภ-เฟสท กับโคเคนส่วนเท่า ๆ กัน, ฮอร์โมนเพศชายและของเหลวในร่างกาย The Wolf of Wall Street (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testosterone[N] ฮอร์โมนเพศชายจากลูกอัณฑะสร้างลักษณะผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
icshคำย่อ Intesitial Cell Stimulating hormone ทำหน้าที่กระตุ้นให้อัณฑะขับฮอร์โมนเพศชาย testosterone และควบคุมการเกิด spermatozoa ด้วย
testosteroneเป็นฮอร์โมนเพศชายมีหน้าที่ 2 ประการสำคัญคือ 1. กระตุ้น secondary sex charactor ผลข้อนี้เรียกว่า androgenic-action 2. ควบคุม metabolism ของร่างกาย กระตุ้นให้มีการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเอนไซม์ซึ่งช่วยในการทำงานของเซลล์เพิ่มขึ้น ผลข้อนี้เรียกว่า anabolic hormone

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top