ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุทกภัย

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุทกภัย-, *อุทกภัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทกภัย[N] flood, See also: inundation, deluge, Syn. น้ำท่วม, Example: อุทกภัยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและการเพาะปลูกอยู่บ่อยๆ, Thai definition: ภัยอันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุทกภัยน. ภัยอันตรายที่เกิดจากนํ้าท่วม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floodsอุทกภัย [TU Subject Heading]
floodflood, อุทกภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood disasterflood disaster, อุทกภัยร้ายแรง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a flash flood.เกิดอุทกภัยน้ำท่วม The Fourth Man in the Fire (2008)
There will be a big flood!จะมีอุทกภัยครั้งใหญ่ยิ่ง 2012 (2009)
This -- this town was wiped from the earth by one of the river's 100-year floods.เมืองนี้ โดนลบออกจากเเผนที่โลก โดยอุทกภัยครั้งรุนเเรงเมื่อร้อยปีที่เเล้ว Goodbye Stranger (2013)
An ark to hold the innocent when The Creator sends his deluge to wipe out the wicked from this world.นาวา เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ เมื่อพระผู้สร้างส่งอุทกภัยมาล้างความชั่วจากโลกนี้ Noah (2014)
The wars, the floods...สงคราม อุทกภัย... The Interview (2014)
Proof that the flood is real.หลักฐานว่า "อุทกภัย" มีจริง The Event Horizon (2014)
What can you tell me about the flood?พ่อบอกอะไรได้บ้าง เกี่ยวกับ "อุทกภัย The Event Horizon (2014)
The flood?อุทกภัย The Event Horizon (2014)
He apparently became fixated on the flood.เขาจดจ่อไปกับ "อุทกภัย" อย่างเห็นได้ชัด The Event Horizon (2014)
Have any of you heard of an Iranian operation known as the flood?พวกนายเคยได้ยิน ปฏิบัติการของอิหร่าน ในชื่อ "อุทกภัย" ไหม  ()
Something called the flood.เรียกกันว่า "อุทกภัย  ()
Something called the flood.สิ่งที่เรียกว่า "อุทกภัย  ()

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุทกภัย[n.] (uthokkaphai) EN: flood ; inundation ; flood disaster ; flooding ; deluge ; flood-hazard   FR: inondation [f] ; déluge [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deluge[N] อุทกภัย, See also: น้ำท่วมหนัก, Syn. flood, freshet, Ant. drought, scarcity
flood[N] น้ำท่วม, See also: อุทกภัย, Syn. inundation, overflow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deluge(เดล'ลิวจฺ) n. อุทกภัย,น้ำท่วม,ฝนที่ห่าลงมาพักใหญ่,การไหลทะลัก -Phr. (the Deluge n. น้ำท่วมโลกสมัยNoahvt. ท่วม), Syn. flood
diluvial(ดิลู'เวียล,-เวียน) adj. เกี่ยวกับอุทกภัย
diluvian(ดิลู'เวียล,-เวียน) adj. เกี่ยวกับอุทกภัย
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี
spate(สเพท) n. ปริมาณมากมาย,จำนวนมากมาย,คำมากมาก,อารมณ์มาก,น้ำท่วม,อุทกภัย,แม่น้ำที่มีน้ำล้นฝั่ง,ฝนตกหนักและกะทันหัน

English-Thai: Nontri Dictionary
deluge(n) อุทกภัย,การไหลทะลัก
flood(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,น้ำนอง,น้ำขึ้น
inundation(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,การไหลบ่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
水難[すいなん, suinan] (n) อุทกภัย(น้ำท่วม, จมน้ำ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
水災[すいさい, suisai] (n ) อุทกภัย,น้ำท่วม , See also: S. 洪水,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top