ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อี๋

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อี๋-, *อี๋*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อี๋[N] name of Chinese sweetmeat, Syn. ขนมอี๋, Example: ประเพณีการกินขนมอี๋เป็นประเพณีที่เน้นให้เห็นความสำคัญของความกลมเกลียว, Thai definition: ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งปั้นเป็นลูกกลมๆ ต้มน้ำตาล
อี๋[ADV] painfully, Thai definition: คำใช้ขยายกริยา คราง ในคำว่า ครางอี๋
อี๋[V] flatter, See also: blandish, Syn. อี๋อ๋อ, Thai definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง
อี๋อ๋อ[V] flatter, See also: blandish, Syn. อี๋, Example: ตำรวจบางคนวางตัวไม่เหมาะสม ไปอี๋อ๋อกับหญิงที่มาด้วย โดยไม่คิดว่าตัวอยู่ในเครื่องแบบ, Thai definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อี่น. สอง, เรียกลูกสาวคนที่ ๒ ว่า ลูกอี่, คู่กับ ลูกชายคนที่ ๒ ว่า ลูกญี่.
อี๊อ. คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้น เช่น อี๊ ! เสื้อสกปรกอย่างนี้ ยังจะเอามาให้อีก, ยี้ ก็ว่า.
อี๋น. ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าปั้นเป็นลูกกลม ๆ ต้มนํ้าตาล.
อี๋ว. คำใช้ขยายกริยา คราง ในคำว่า ครางอี๋.
อี๋ ๓, อี๋อ๋อก. กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจหรือประจบประแจงเป็นต้น.
อี๊ดว. เสียงร้องดังเช่นนั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ugh.อี๋ย! Witch's Lament (2011)
(Groans)อี๋ Endgame (2013)
Yuck.อี๋Black-Winged Redbird (2013)
Away from a time when I remembered what it was like to have a man to hold fucking hands with.ทุกวันนี้จำแทบไม่ได้แล้วว่า มันรู้สึกยังไงเวลามีผู้ชาย... ...มาอี๋อ๋อ... ...หรือควงแขนไปไหนมาไหนด้วย As Good as It Gets (1997)
Gross. I hate it when my mom does that.อี๋ ฉันก็เบื่อเวลาแม่ฉันทำแบบนั้น American Beauty (1999)
Ah good dirtyอี๋สกปรกดี Sex Is Zero (2002)
Ohh, gross.อี๋ย์ย์.. แหวะ. 11:14 (2003)
Ecch.อี๋ยย์. 11:14 (2003)
- No, I've seen these boys, they're wound way too tight for that.ไม่ ชั้นเคยเห็นหนุ่มๆพวกนี้ ชั้นใส่กางเกงฟิตขนาดนั้นยังอี๋ชั้นเลย Latter Days (2003)
- Gross. Mom!-อี๋ หยาบคาย คุณแม่ขา / A Cinderella Story (2004)
Fag.อี๋... Eating Out (2004)
Why don't you show me to joey's room?พาฉันไปดูห้องโจอี๋หน่อยได้ไหม Lost Son (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อี๊ด โปงลาง(สะออน)[n. prop.] (Īt Pōnglāng (Sa-øn)) EN: It Ponglang (Sa-on)   FR: It Ponglang (Sa-on)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eww[อี๋ววว] (slang) อี๋ (เป็นศัพท์แสลง)ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความขยะแขยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top