ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาสูร

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาสูร-, *อาสูร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาสูร[V] pity, See also: condole with, sympathize, Syn. สงสาร, เอ็นดู, กังวล, Notes: (เขมร)
อาสูร[V] have compassion for, See also: have affection for, Syn. เอ็นดู, Notes: (เขมร)
อาสูร[V] be worried, Syn. กังวล, Notes: (เขมร)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาสูร(-สูน) ก. สงสาร เช่น อาสูรสองหลานเอย ย่อมเสวยเคยข้าวสาลี (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์)
อาสูรเอ็นดู
อาสูรกังวล.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top