ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ออกไปข้างนอก

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกไปข้างนอก-, *ออกไปข้างนอก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd better take the key. Mrs. Jaeckel and I are going out.เธอควรจะเอากุญแจไปด้วย คุณแจ๊คเคิลกับฉันจะออกไปข้างนอก The Great Dictator (1940)
No one in the house saw him go out. No one at the theatre identified him.ไม่มีใครในบ้านเห็นเขาออกไปข้างนอก ไม่มีใครที่โรงละครระบุว่าเขา 12 Angry Men (1957)
They're going to pick you up outside Jack Dempsey's in an hour and a half.พวกเขากำลังจะรับคุณแจ็คก้าวออกไปข้างนอกในหนึ่งชั่วโมงครึ่ง The Godfather (1972)
I snuck 'em out a window. They took off through the bushes like scared rabbits.ฉันแอบดูทางหน้าต่าง พวกมันเอาตัวพวกเค้าออกไปข้างนอก ทำอะไรไม่รู้ Phantasm (1979)
They wouldn't turn you out, would they?พวกเขาจะไม่โยนคุณออกไปข้างนอกใช่ไหม The Blues Brothers (1980)
Now, this is my man, my restaurant... and you two are gonna walk right out that door... without your dry, white toast... without your four fried chickens... and without Matt "Guitar" Murphy!ตอนนี้ นี้เป็นผู้ชายของฉัน ร้านอาหารของฉัน และคุณสองคนจะต้องเดินออกไปข้างนอก โดยไม่มีขนมปังปิ้งสีขาวบาง The Blues Brothers (1980)
Look, if we walk out there, they'll slaughter us!ถ้าเราออกไปข้างนอกนั่น มันฆ่าเราแน่ The Road Warrior (1981)
Let's go out.ออกไปข้างนอก Idemo dalje (1982)
Any of them move, you fry 'em. You hear anything at all, you cut loose on the sirens.ฉันไม่อยากที่จะออกไปข้างนอกอีกแล้ว ฉันอยากอยู่ข้างในนี้แหละ The Thing (1982)
It's extremely dangerous... to go up on top and round them up in the wild.มันเสี่ยงเกินไป ถ้าเกิดมันหลุดออกไปข้างนอก Day of the Dead (1985)
It's too nice a day to stay inside.วันนี้อากาศดี น่าจะออกไปข้างนอก Return to Oz (1985)
Gordie's out, Ole' Gordie just bit the bag and stepped out the door.กอร์ดีออกไปแล้ว ชัยโย กอร์ดี้เก็บกระเป๋า และ ออกไปข้างนอกแล้ว Stand by Me (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกไปข้างนอก[v. exp.] (øk pai khāng-nøk) EN: go out   FR: sortir

English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go out[PHRV] ออกไปข้างนอก, See also: ออกไป, ออกจาก, Syn. be out, come out, get out, go out of, go out to
go out of[PHRV] ออกไปข้างนอก, See also: ออกไป, ออกจาก, Syn. be out of, go out
go out with[PHRV] ออกไปข้างนอกกับ, Syn. go out
run an errand[IDM] ออกไปข้างนอก, See also: ทำธุระเล็กๆน้อยๆนอกบ้าน
venture out[PHRV] ออกไปข้างนอก (ท่ามกลางสภาพอากาศไม่ดี), See also: เสี่ยงกับอากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egress(อี'เกรส) n. การออกไปข้างนอก,ลัทธิในการออก vi. (อิเกรส') ออก,ออกไป, See also: egression n.

English-Thai: Nontri Dictionary
outbound(adj) แล่นออก,(เรือ)ขาออก,ออกไปข้างนอก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外出[がいしゅつ, gaishutsu] (n) ออกไปข้างนอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出かける[でかける, dekakeru] Thai: ออกไปข้างนอก English: to go out

German-Thai: Longdo Dictionary
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top