ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อวดอ้าง

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวดอ้าง-, *อวดอ้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวดอ้าง[ADV] boastfully, See also: bragging, Syn. อ้าง, กล่าวอ้าง, Example: เขาเที่ยวคุยอวดอ้างกับประชาชนว่า จะไม่ยอมถอนตัวจากรัฐบาล
อวดอ้าง[V] claim, See also: boast, brag, Syn. กล่าวอ้าง, อ้าง, Example: เขาอวดอ้างว่าเขาเป็นลูกเจ้าพ่อที่มีอิทธิพลมาก, Thai definition: อวดโดยอ้างหลักฐานประกอบ, พูดอวดสรรพคุณหรือคุณวิเศษที่มิได้มีอยู่ให้เกินความเป็นจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวดอ้างก. พูดแสดงสรรพคุณหรือคุณวิเศษที่มิได้มีอยู่หรือให้เกินความเป็นจริง, พูดโดยยกหลักฐานซึ่งไม่มีอยู่จริงหรือที่บิดเบือนไปจากความจริงมาประกอบ.
คำโอง ๑อวดอ้าง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)
Honor the Carneia."ขี้อวดอ้าง ร่างอัปลักษณ์ 300 (2006)
By pretending to be waiter collins, you're interfering in a police investigation of a kidnapping and murder;การอวดอ้างว่า\ เป็นวอลเธอร์ คอลลินส์ ถือว่านายกำลังรบกวน การทำงานของเจ้าหน้าที่ ในคดีลักพาตัวและฆาตรกรรม Changeling (2008)
Don't be so magniloquent.อย่าอวดอ้างเกินจริง กว่าครึ่งที่เขาพูดอะนะ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Oh, come on, all he's done are a few mildly impressive forgeries, allegedly cracked a safe, and stuck a vase on a Roomba.ดอ ไม่เอาน่า ที่เขาทำก้แค่ ภาพปลอมที่น่าชื่นชมพอใช้ อวดอ้างว่าสะเดาะเซฟได้ Scott Free (2011)
They pump themselves up to make everybody think they're special.อวดอ้างตัวเองเพื่อทำให้คนอื่น คิดว่าพวกมันพิเศษ Advanced Gay (2011)
I've seen making grand claims about jars full of pig shit.ที่ข้าเห็นเขาอวดอ้างสรรพคุณ ของโหลขี้หมูเสียใหญ่โต Blackwater (2012)
But--but I'm not anxious to make that public yet.แต่ผมก็ไม่ได้ไปอวดอ้างบอกใครเรื่องนี้ Dial M for Mayor (2012)
Building's website boasts that all units are equipped with smarthome technology.เว็บไซต์ของตึกอวดอ้าง ว่าทุกห้องได้ติดตั้ง เทคโนโลยีสมาร์ทโฮม The High Road (2012)
I don't claim to know the answer.ผมไม่อวดอ้างว่ารู้คำตอบ Stonehearst Asylum (2014)
I don't claim to be a great warrior.แต่ไม่อวดอ้างว่าตน เป็นนักรบฝีมือดี Mother's Mercy (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวดอ้าง[v.] (ūat-āng) EN: claim ; boast ; brag   FR: se vanter ; se flatter
อวดอ้าง[adv.] (ūat-āng) EN: boastfully ; bragging   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pretend to[PHRV] อวดอ้าง, See also: แสร้งทำ
put on airs[PHRV] วางโต, See also: อวดอ้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boast(โบสทฺ) {boasted,boasting,boasts} vt. คุยโต,คุยโว,อวดอ้าง,โม้ -n. เรื่องคุยโม้,สิ่งที่คุยโม้, See also: boaster n.
doggy(ดอก'กี) n. สุนัขตัวเล็ก ๆ ,สุนัข. -adj. เหมือนสุนัข,ชอบเล่นกับสุนัข -adj. เกี่ยวกับสุนัข,ขี้โอ่,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ,หลอกลวง
magniloquent(แมกนิล'ละเควนทฺ) adj. โอ้อวด,อวดอ้าง,คุยโว,ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ.
pretence(พรีเทนซ',พรี'เทนซฺ) n. การแสร้งทำ,การอวดอ้าง,มารยา,ความหลอกลวง,การอ้างสิทธิ.
pretend(พรีเทนดฺ') vt.,vi. แสร้งทำ,เสแสร้ง,หลอกลวง,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ., Syn. simulate,fake
pretender(พรีเทน'เดอะ) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้แสร้งทำ,ผู้หลอกลวง,ผู้ปลอมแปลง,ผู้อวดอ้าง
pretension(พรีเทน'เชิน) n. การเรียกร้อง,การอ้างสิทธิ,ข้ออ้าง,การอวดอ้าง,มารยา
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง,เส-แสร้ง,มายา,อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious
showy(โช'วี) adj. โอ้อวด,ชอบแสดง,หยิ่งยะโส,วางท่า,อวดอ้าง,เอิกเกริก., Syn. glaring
sporty(สพอร์'ที) adj. หรูหรา,โอ้อวด,อวดอ้าง,สวยงาม,เหมือนนักกีฬา,เหมาะสำหรับนักกีฬา., See also: sportily adv. sportiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
magnify(vt) ขยายภาพ,ขยายความ,เพิ่มขนาด,อวดอ้าง
magniloquent(adj) โว,อวดอ้าง,โอ้อวด
pretend(vi) เสแสร้ง,อวดอ้าง,หลอกลวง,สมมุติ
pretension(n) การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ์,การอวดอ้าง,มารยา
pretentious(adj) โอ้อวด,ที่อวดอ้าง,ที่อ้างสิทธิ์,ซึ่งทำท่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top