ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยุติธรรม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยุติธรรม-, *อยุติธรรม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยุติธรรม(v) be unjust, See also: be unfair, be partial, Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง, Ant. ยุติธรรม
อยุติธรรม(adj) unjust, See also: unfair, partial, Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง, Ant. ยุติธรรม, Example: เจ้านายของเธอเป็นคนอยุติธรรมมากๆ ใครจะยอมเคารพนับถือ
อยุติธรรม(n) injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai Definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You all come in here with your hearts bleeding' about slum kids and injustice.คุณทุกคนมาที่นี่ด้วยหัวใจของคุณ bleedin 'เกี่ยวกับเด็กสลัมและความอยุติธรรม 12 Angry Men (1957)
And through our pain we will make them see their injustice.ความเจ็บปวดของเรา จะทำให้เขาเห็น ความอยุติธรรมของตัวเอง Gandhi (1982)
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร Gandhi (1982)
Where there's injustice, I always believed in fighting.ที่ใดที่มีความอยุติธรรม ผมเชื่อว่าเราต้องต่อสู้ Gandhi (1982)
What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone.เราไม่สามารถ รับความอยุติธรรม จากฮิตเลอร์หรือใครได้ Gandhi (1982)
You must make the injustice visible.เราต้องทำให้ความอยุติธรรม เป็นที่ประจักษ์ Gandhi (1982)
Cut him some slack until he can overcome... these historical injustices.เชือดมันอย่างเบามือ / จนกว่ามันจะหมดสติ... นี่มันเป็นเรื่องของความอยุติธรรม American History X (1998)
The lust for power is not reason enough to do something this unjust.ดังนั้น ความทะเยอทะยานในอำนาจไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอ ที่จะทำเรื่องอยุติธรรมเช่นนี้ Episode #1.42 (2006)
He thinks sorcery is a poor man's weapon against injustice.เขาคิดว่าเวทมนตร์คาถา จะเป็นอาวุธของคนยากไร้ ที่ใช้ต่อสู้กับความอยุติธรรมได้ Milarepa (2006)
Since we were young you didnt't forgive even the most insignificant injusticeตอนที่พวกเราเป็นเด็ก คุณไม่เคยอภัยให้กับความอยุติธรรมเล็กๆน้อยๆ Death Note: The Last Name (2006)
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย Public Enemies (2009)
ARE INDICATIVE OF A REVENGE ARSONIST.ให้กับความอยุติธรรม ไม่ว่าจะในความเป็นจริง หรือในจินตนาการของเขา House on Fire (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (adj) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial  FR: injuste ; partial

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iniquitous(adj) ซึ่งไม่ยุติธรรม, See also: อยุติธรรม, Syn. unfair, wicked, immoral, Ant. pure, moral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iniquity(อนิค'ควิที) n. ความอยุติธรรม, การไร้ศีลธรรม, ความชั่วช้า, Syn. wickedness
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, ความอยุติธรรมที่ได้รับ, การล่วงละเมิด, การก้าวร้าว, Syn. harm, hurt
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม, ความไม่เป็นธรรม, การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น, การกระทำที่ไม่ยุติธรรม, ความผิด, Syn. grievance
wrong(รอง) adj., adv., n. (สิ่งที่) ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม, ไม่ปกติ, ประหลาด, ชอบกล, พิกล, ไม่สมควร, อยุติธรรม, ผิดศีลธรรม, เสีย, ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inimitable(adj) อยุติธรรม, เลียนแบบไม่ได้, เลิศล้ำ
iniquity(n) ความอยุติธรรม, ความไม่มีศีลธรรม, ความชั่วช้า
wrong(n) ความผิด, ความชั่ว, ความอยุติธรรม, การใส่ร้ายผู้อื่น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top