Search result for

อยากอาหาร

(23 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยากอาหาร-, *อยากอาหาร*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I have lost my appetite. - You have to eat something.ข้าสูญเสียความอยากอาหารไปแล้ว แต่เจ้าจะต้องกิน The Labyrinth of Gedref (2008)
I have horrible anorexia, and it helps my appetite. I'm so sorry.ผมเป็นโรคเบื่ออาหารขั้นรุนแรง มันช่วยให้ผมอยากอาหาร ผมขอโทษ Pineapple Express (2008)
A stress of alpha girl takes away her strong appetite.ความเครียดของสาวๆมักจะทำให้หมดความอยากอาหารนะ Episode #1.2 (2009)
No fever. Excellent. Less nausea.ไม่มีไข้ เยี่ยม คลื่นใส้ลดลง ดี อยากอาหารเล็กน้อย The Haunting in Connecticut (2009)
i have no appetite.ข้าไม่อยากอาหาร Voyage of Temptation (2010)
this morsel might prove too much even for the legendary appetite of orn free taa.อาหารชิ้นน้อยนี้ อาจมากเกินไปแม้จะเป็น ท่านผู้มีความอยากอาหารเป็นตำนาน Voyage of Temptation (2010)
When you spend all day in a bio-lab, watching flesh-eating bacteria skeletonize small rodents, it really works up an appetite.เมื่อคุณใช้เวลาทั้งวันในแลปชีวะ ดูแบคทีเรียกินเนื้อกินหนูตัวเล็กๆเพื่อเตรียมกระดูก มันทำให้รู้สึกอยากอาหารมากเลย The Psychic Vortex (2010)
I've heard that an increase in appetite's a possible side effect, so I'm taking the necessary precautions.ผมได้ยินมาว่าอาจจะมีผลข้างเคียง ทำให้เราอยากอาหารได้ ผมแค่ทำตามคำเตือน Truly Content (2010)
How's your appetite, Bill?วิธีการอยากอาหารของคุณบิลเป็น? Happy Feet Two (2011)
During the Spanish Inquisition, vampires exploited the chaos by satiating their appetites for blood and for lust.ในระหว่างการสืบสวนของสเปน แวมไพร์ใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวาย เติมเต็มความอยากอาหาร ด้วยเลือดและกามา Cold Grey Light of Dawn (2011)
♪ He really had me working up an appetite ♪*เขาค่อยๆทำให้ฉันมีความอยากอาหารPot O' Gold (2011)
But this type of strenuous killing could result in fatigue, increase in appetite, and disorientation.แต่การฆ่าแบบใช้แรงมากมีผลทำให้อ่อนแรง เพิ่มความอยากอาหารและความสับสน The Bittersweet Science (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
belly(เบล'ลี) bellied,bellying,bellies} n. พุง,ท้อง,ช่องท้อง,กระเพาะ,มดลูก,ความอยากอาหาร,ส่วนภายใน,ส่วนยื่น,ส่วนหน้า vt.,vi. ยื่นออก, Syn. stomach
bulimian. ความอยากอาหารมากผิดปกติ
edacityn. ความตะกละ,ความอยากอาหาร
rage(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ ,ความรุนแรงของอารมณ์,ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ ,ความคลั่ง,ความเร่าร้อน,สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล,รีบเร่งไป,ลุกลาม,โหมพัด,โหมกระหน่ำ., See also: ragingly adv.
stomach(สทัม'มัค) n. กระเพาะอาหาร,ท้อง,ช่องท้อง,ความอยากอาหาร,ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความเสียใจ,ความโกรธ vt. ใส่เข้าไปในกระเพาะอาหาร,เก็บไว้ในกระ-เพาะอาหาร,โกรธ,เสียใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
stomach(vt) เสียใจ,ทนทาน,โกรธ,อยากอาหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top