ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยากมาก

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยากมาก-, *อยากมาก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระสันอยากมาก เช่น กระสันจะเป็นรัฐมนตรี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, do you want to come with us?คุณอยากมากับเรามั้ย Field of Dreams (1989)
But mostly they just wanted a handout.แต่ส่วนใหญ่พวกเขาอยากมาก็มา Goodfellas (1990)
I want it more.ผมอยากมากกว่า Cool Runnings (1993)
I just wanted so much to help you.ฉันแค่อยากมากที่จะช่วยให้คุณ The Birdcage (1996)
I'm so horny, Barry. I want you.ฉันอยากมาก แบร์รี่ ฉันต้องการคุณ Punch-Drunk Love (2002)
- Listen, you want to have dinner tomorrow night?- นี่ อยากมากินมื้อคำกันมั้ย The Dreamers (2003)
Always leave them wanting more.ต้องทำให้อยากมากๆ The Girl Next Door (2004)
Would you like to have breakfast again tomorrow morning, same time?คุณอยากมากินข้าวเช้าที่นี่พรุ่งนี้อีกมั้ย เวลาเดิม 50 First Dates (2004)
-I want to be with you.- ผมอยากมากับพี่ Uno (2004)
It's the ocean you wanted to go to with your sister.นี่คือทะเลที่เธอ อยากมากับพี่สาวไง Romance of Their Own (2004)
I guess if you wanna be that guy.คุณคงอยากมากนักสิ Just Like Heaven (2005)
I remember looking in that window and wishing I could eat in here.ฉันแค่จำได้ว่ามองมาจากหน้าต่าง แล้วอยากมากินที่นี่ Just Like Heaven (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burn for[PHRV] อยากมาก, See also: ต้องการอย่างยิ่ง
gasp for[PHRV] ปรารถนาอย่างมาก, See also: อยากมาก, Syn. pant for
have one's heart set on[IDM] ปรารถนา, See also: อยากมาก
yearn for[PHRV] ปรารถนาอย่างมาก, See also: อยากมาก, กระหาย, Syn. itch for, long for, sigh for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoil(สพอยลฺ) {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทำให้เสีย,ทำให้แย่,ทำอันตราย,โอ๋จนเสียคน,ทำให้เสื่อมเสีย,ปล้น,แย่ง. vi. เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง,ปล้น,แย่ง. n. ของโจร,สิ่งที่ปล้นมา,ของเสีย -Phr. (be spoiling for อยากมาก ต้องการมาก) -S...
thirst(เธิร์ซฺทฺ) vi.,vt.,n. (ความ) กระหายน้ำ,ต้องการมาก,อยากมาก, See also: thirster n., Syn. longing,craving,crave
thirsty(เธิร์ส'ที) n. กระหายน้ำ,อยากมาก,ต้องการความชื้น,ทำให้กระหายน้ำ, See also: thirstily adv. thirstiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
thirsty(adj) กระหายน้ำ,อยากมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top