ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนุภาค

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุภาค-, *อนุภาค*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุภาค[N] particle, Thai definition: ชิ้นหรือส่วนขนาดเล็กมาก, ในทางวิทยาศาสตร์มักใช้เรียกส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุภาคน. ชิ้นหรือส่วนขนาดเล็กมาก, ในทางวิทยาศาสตร์มักใช้เรียกส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอม เช่น อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
particleอนุภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beta particleอนุภาคบีตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpha particleอนุภาคแอลฟา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanoparticleอนุภาคนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Antiparticleปฏิยานุภาค, อนุภาคที่มีมวล ประจุไฟฟ้า และเลขสปิน เท่ากับอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเดียวกัน แต่มีประจุไฟฟ้าและหรือโมเมนต์แม่เหล็กตรงข้ามกัน ตัวอย่างโปรตอนมีประจุไฟฟ้า +1 ส่วนแอนติโปรตอนมีประจุไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Electronอิเล็กตรอน, อนุภาคมูลฐานที่เป็นส่วนประกอบของอะตอม มีประจุไฟฟ้าลบ และมีมวล 1 ใน 1873 ส่วนของมวลโปรตอน โดยแต่ละอะตอมจะมีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสที่มีประจุบวก สำหรับอะตอมที่เป็นกลางจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนและเป็นตัวกำหนดสมบัติทางเคมีของอะตอม [นิวเคลียร์]
Elementary particlesอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคชั้นสามัญที่สุดของสสารและรังสี ส่วนใหญ่มีอายุสั้นและไม่ปรากฏในภาวะปกติ (ยกเว้น อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน และนิวทริโน) เดิมหมายถึงอนุภาคใดๆ ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ หรืออนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ปัจจุบันหมายถึงอนุภาคโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน มีซอน มิวออน แบรีออน และปฏิยานุภาคของอนุภาคเหล่านี้ รวมทั้งโฟตอน แต่ไม่รวมอนุภาคแอลฟาหรือดิวเทอรอน [นิวเคลียร์]
Subatomic particleอนุภาคย่อยของอะตอม, อนุภาคใด ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม เช่น อิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน
[นิวเคลียร์]
Protonโปรตอน, อนุภาคมูลฐานที่มีประจุไฟฟ้าบวกหนึ่งหน่วย มีมวลประมาณ 1837 เท่าของอิเล็กตรอน โปรตอนเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสทุกชนิด เลขเชิงอะตอม ของอะตอมใด ๆ จะเท่ากับจำนวนของโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอมนั้น [นิวเคลียร์]
Positronโพซิตรอน, อนุภาคมูลฐานที่มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอนแต่มีประจุเป็นบวก เรียกอีกอย่างว่า “แอนติอิเล็กตรอน” เกิดจาก แพร์โพรดักชัน หรือจากการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์บางชนิด เช่น โซเดียม-22 (ดู antimatter; electron และ pair production ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Neutronนิวตรอน, อนุภาคมูลฐานที่ไม่มีประจุ มีมวลมากกว่าโปรตอนเล็กน้อย และพบในนิวเคลียสของทุกอะตอมยกเว้นอะตอมไฮโดรเจนธรรมดา นิวตรอนอิสระไม่เสถียร มีครึ่งชีวิต 10.3 นาที สลายเป็นอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวทริโน [นิวเคลียร์]
Neutrinoนิวทริโน, อนุภาคมูลฐานที่มีมวลน้อยมาก ไม่มีประจุไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูง และมีปฏิสัมพันธ์กับสสารน้อย ทำให้ตรวจหาได้ยาก พบได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์หลายชนิด เช่น การสลายแบบให้อนุภาคบีตา รวมทั้งอนุภาคจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลก
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, sir, this speck in space is a scholastic sewer.อนุภาคเล็ก ๆในอวกาศนี่ คือท่อระบายวิชาความรู้ The Little Prince (1974)
Those are small particles.นี่คืออนุภาคขนาดเล็ก Idemo dalje (1982)
We're also detecting a fair number of what we believe to be unknown particles.เรากำลังตรวจสอบจำนวนมากมาย ซึ่งทำให้เราเชื่อว่าเป็นอนุภาคที่เราไม่รู้จัก Akira (1988)
The particle accelerator leads to the runway. Take care of my daughter.เครื่องบินอนุภาคจะนำไปที่รันเวย์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Nothing has been left out, all right?ทุกอนุภาคและทุกสิ่ง I Heart Huckabees (2004)
It's just the way things are. You and me and the air are actually tiny particles... That are swirling around together.ทั้งคุณทั้งผม ทุกอนุภาคเล็กๆ ที่หมุนตัวรวมกัน ดูนี่สิ เห็นมั้ย I Heart Huckabees (2004)
Look right here. You see? Okay.โอเค แต่ดูรอยแยก ระหว่างอนุภาคพวกนี้ I Heart Huckabees (2004)
Look closer.มันยังมีอนุภาคเล็กกว่า ที่เชื่อมต่อสี่เหลี่ยมพวกนี้ I Heart Huckabees (2004)
By coming at it from the back end, rather than changing... the surrounding temperature, we'll change the level it'll conduct... the transition temperature.โดยการเข้าหามันจากด้านหลัง แทนที่จะเปลี่ยน... อุณหภูมิแวดล้อม เราจะเปลี่ยนระดับที่มันจะเข้าสู่... อุณหภูมิแทรนซิชัน และพอยิงด้วยอนุภาคซ้ำๆ-- Primer (2004)
Next question mutual relationship forms mesotron also called......... ความสัมพันธ์ต่อกันที่ก่อให้เกิดเป็นอนุภาคนิวเคลียร์เรียกว่า Super Rookie (2005)
Scientists discovered that these space particles caused the reanimation of dead bodies--นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าอนุภาคจากอวกาศนี้ ทำให้ศพฟื้นคืนชีพ Fido (2006)
You turned me into a simp.นายทำให้ฉันกลายเป็นอนุภาคเล็กๆ American Duos (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาค[n.] (anuphāk) EN: particle   FR: particule [f]
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
อนุภาคบีตา[n. exp.] (anuphāk bītā) EN: beta rays   
อนุภาคเบตา[n. exp.] (anuphāk bētā) EN: beta rays   

English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha particle[N] อนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน
antiparticle[N] อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อิเล็กตรอนและโปรตอน
corpuscle[N] อนุภาค, See also: อณู, ส่วนเล็กๆ
elementary particle[N] อนุภาคของสสารที่ไม่สามารถทำให้เล็กลงไปได้อีก
meson[N] อนุภาคทางฟิสิกส์
neutron[N] อนุภาคของนิวเคลียส, See also: นิวตรอน
particle[N] อนุภาค, See also: อณู, ส่วนที่เล็กที่สุด, ส่วนที่น้อยที่สุด, Syn. bit, atom, scrap, shred
positron[N] อนุภาคของอิเล็กตรอน
quark[N] อนุภาคมูลฐานสามชนิดซึ่งเป็นพื้นฐานของมวลทั้งหมดในจักรวาล
triton[N] อนุภาคซึ่งมีประจุบวกประกอบด้วย1protonและ2neutron

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
alpha rayลำของกลุ่มอนุภาคแอลฟ่า, รังสีแอลฟ่า
antimatter(แอนทีแมท' เทอะ) n. lสารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เหมือนกันแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม (anti-+mater)
antineutrino(แอนทินิวทรี' โน) n. อนุภาคต้าน (antiparticle) ของ neutrino
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
atom(n) อะตอม,ปรมาณู,ละออง,อนุภาค
particle(n) อนุภาค,ธุลี,ผงคลี,อณู
tittle(n) เครื่องหมายบนตัวอักษร,จุด,ชิ้นน้อย,อนุภาค

French-Thai: Longdo Dictionary
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top