Search result for

อธิมาตร

(1 entries)
(0.1994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อธิมาตร-, *อธิมาตร*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อธิมาตร(อะทิมาด) ว. เหลือคณนา.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

อธิมาตร

 


  

  อธิมาตร
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
TB, Tb, VT, Vt, vb, OTB, Vt's * *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
VfB, Verb, TV, Abt, b, t, v, StGB, Stab, Vati, Veto, BGB, BTX, Bob, Bub, VPN, van, von, ÖTV, AT, DB, GB, IT, KB, Kb, MB, NT, VI, VW, ab, dB, et, kt, ob, tu, RBB, vorn, ATM, Alb, Atü, DFB, DGB, DTP, ETH, EZB, Hab, Hub, ITT, Job, KGB, Lob, MBB, Mob, NTT, PTT, Pub, RTC, RTL, USB, Uta, Ute, VDE, VDI, VGA, VHS, VII, ftp, gab, gib, gäb, hob, vag, via, vom, vor, web, TNT, Ton, Tun, tun, Vogt, Volt, Ben, Eton, TFT, Tat, tat, tot, gibt, Viren, Etat, ISBN, toben, Atmen, Beben, atmen, beben, Ätzen, ätzen * *

Similar FRENCH words suggested by aspell:
tub, vit, vît, ct, vêt, TVA, vêts, van, veto, vite, vota, vote, voté, vête, vêtu, bob, cab, vin, vs, dt, et, lb, ta, te, tu, , ut, va, vu, ftp, VHS, vas, ver, vis, vos, vus, Ltd, UCB, VME, etc, job, lib, lob, nib, pub, rob, val, var, via, vie, vif, vil, vol, vue, été, ôta, ôte, ôté, t'a, t'y * *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top