Search result for

อชก

(20 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อชก-, *อชก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อชก.[N] Asian Games, Syn. เอเชียนเกมส์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Rothgar was... Rothgar was here.แล้วรอชการ์รอด มาอยู่ตรงนี่ได้ Outlander (2008)
Rothgar!อชการ์! Outlander (2008)
Rothgar!อชการ์! Outlander (2008)
Rothgar!อชการ์! Outlander (2008)
Get Wulfric and Rothgar up here now!เชิญวูฟลิคและรอชการ์มาบนนี่ ตอนนี้เลย! Outlander (2008)
Rothgar and Wulfric were laid to rest.อชการ์และวูฟริคสิ้นไปแล้ว Outlander (2008)
You were here for The Fourth of July barbecue when you punched my husband?จำได้มั้ยเธอชกสามีฉัน ใช่นั่นแหละ 4ปีมาแล้ว Bedtime Stories (2008)
Josh was trying to connect ultima national's coal processing with farms being wiped out.อชกำลังพยายามเชื่อมโยงโรงเผาถ่านหิน ของUNR กับการตายของสัตว์ในฟาร์ม Hey! Mr. Pibb! (2009)
I feel terrible about this, but truly, my hands are tied.ผมรู้สึกแย่กับเรื่องนี้นะ แต่จริงๆแล้ว ผมถูกมัดมือชก I Agree, It Wasn't Funny (2009)
She gave it to the principal. My hands were tied.เธอเอามันไปให้อาจารย์ใหญ่ ฉันถูกมันมือชก A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
She hit me over the back of the head with, a blackjack, something.เธอชกฉันตรงศรีษะ จี้ชิงทรัพย์ บางอย่าง Balm (2009)
Josh and i have become frequent pen pals Since he accidentally friended me on myspace.อชกับฉัน เป็นเพื่อนกันทางเน็ต ตั้งแต่เขาบังเอิญเจอ มายสเปซของฉัน Acafellas (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
cua(ซียูเอ) ย่อมาจาก คำว่า Common User Access ซึ่งหมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
gif(จิฟ) ย่อมาจาก Graphic Interchange Format (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิก) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe
graphic interchange formaรูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกใช้ตัวย่อว่า GIF (อ่านว่า จิฟ) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe ประกอบ
hot keyแป้นลัดหมายถึง การกดแป้นหนึ่งหรือหลาย ๆ แป้นรวมกัน ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษให้เครื่องทำหน้าที่พิเศษบางอย่างได้ เช่น เครื่องแมคอินทอชกำหนดให้การกดแป้น Ctrl + Shift + C เป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์นำภาพบนจอไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลได้
notepadสมุดพกเป็นโปรแกรมหนึ่งในประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ในระบบวินโดว์ (ในแมคอินทอชก็มี) เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถบันทึกโน้ตย่อ หรือ เรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว้ และจะเรียกมาดูได้ตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นจะใช้โปรแกรมอื่นอยู่ (เหมือนกระดาษทด)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top