Search result for

ห้องเครื่อง

(24 entries)
(0.2491 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้องเครื่อง-, *ห้องเครื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องเครื่อง    [N] king's kitchen, See also: royal kitchen, Syn. ห้องครัว, Example: พ่อครัวในห้องเครื่องต่างเร่งมือทำอาหารกันไม่หยุด, Count unit: ห้อง, Notes: (ราชา)
ห้องเครื่อง    [N] king's kitchen, Syn. ห้องครัว, ครัว, Example: พ่อครัวในห้องเครื่องต่างเร่งมือทำอาหารกันไม่หยุด, Count unit: ห้อง, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้องเครื่องน. ครัว, เรียกเต็มว่าห้องพระเครื่องต้น, ห้องสำหรับเก็บเครื่องราชูปโภค, เรียกเต็มว่า ห้องเครื่องราชูปโภค
ห้องเครื่องห้องเครื่องยนต์เรือเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
machinery room; machine roomห้องเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine room; machinery roomห้องเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Engine room seems clearห้องเครื่องปกติดี Cloak of Darkness (2008)
Get down to the engine room now.ไปที่ห้องเครื่องเร็ว The Dark Knight (2008)
We'll slide the cockpit open to see what's wrong.เราจะเปิดห้องเครื่องออก เพื่อดูว่ามันมีอะไรผิดปกติ Nowhere Boy (2009)
This could be the engine roomมันดูเหมือน ห้องเครื่องยนต์ นะ Air: Part 1 (2009)
Dim the cabin lights over the Atlantic.หรี่ไฟในห้องเครื่องลงตอนอยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติก Reversals of Fortune (2009)
Engineering reports ready for launch.-ห้องเครื่องรายงานว่าพร้อมปล่อยยาน Star Trek (2009)
Then what about assigning engineering crews to try and boost our warp yield?งั้นให้ห้องเครื่องของเราหาทางเพิ่มกำลังวาปยานเราให้แรงขึ้นดีมั้ย Star Trek (2009)
Security, seal the engineering deck. We have intruders in turbine section 3.ทหารยาม ปิดล้อมชั้นห้องเครื่อง มีผู้บุกรุกที่เขตกังหันน้ำ 3 Star Trek (2009)
Dilithium chambers at maximum captain.ห้องเครื่องไดลิเที่ยมเดินเต็มกำลังครับกัปตัน Star Trek (2009)
Listen, buddy, just go up to the machine room and check it out, okay?ใช่ ฟังนะเพื่อน แค่ขึ้นไปที่ห้องเครื่อง แล้วไปดูว่ามันเป็นอะไร โอเคมั๊ย? Devil (2010)
They're in the machine room!มันอยู่ในห้องเครื่อง MacGruber (2010)
Machine room! Go!ห้องเครื่อง ไป! MacGruber (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเครื่องยนต์[n. exp.] (hǿng khreūangyon) EN: engine room   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
workshop(เวิร์ค'ชอพ) n. โรงงาน,การประชุมปฏิบัติการ,ห้องเครื่อง,การสัมนาเชิงปฏิบัติการ, Syn. seminar

English-Thai: Nontri Dictionary
workshop(n) โรงงาน,ห้องเครื่อง,การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Werkstatt(n) |die, pl. Werkstätten| ห้องเครื่อง, ห้องช่าง(ช่างไม้ ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องมือ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top