ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หักมุม

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หักมุม-, *หักมุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักมุม[ADJ] building to a climax, See also: becoming a climax, Example: ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหักมุม, Thai definition: เกี่ยวกับการผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
หักมุม[V] culminate, See also: have the specified final conclusion, come together, Example: นิยายเรื่องนี้หักมุมในตอนจบได้ถึงใจจริงๆ, Thai definition: ผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
หักมุม[V] bend sharply, Example: หลายช่วงของซอยหักมุมเป็นข้อศอกงอพับ มีโคมไฟสีเหลืองสาดแสงลงมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a twist.มีตอนหักมุม Basic Instinct (1992)
They say this one has a surprise ending.เขาบอกว่าเรื่องนี้มีตอนจบแบบหักมุม Unbreakable (2000)
Where's the action? Where are the plot twists?ฉากแอ๊คชั่นอยู่ไหนเรื่องหักมุมอยู่ไหน Swimming Pool (2003)
Would it be an unexpected twist?หรือว่าเรื่องมันจะหักมุมตอนจบ Train Man (2005)
Someone who doesn't mind getting up to their elbows in guts.ใครบางคนที่ไม่สนใจว่า ความกล้าของเขาจะหักมุม Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
What a pleasant turn of events.เรื่องนี้หักมุมดีนี่ Inkheart (2008)
It's a twisted joke because after the final judgment, time ends... and all of us... burning in hell... will know nothing... for all eternity.มันเป็นตลกหักมุมน่ะ เพราะ หลังจากการตัดสินครั้งสุดท้าย เวลาก็หยุดเดิน.. แล้วเราทุกคน... ก็ถูกเผาในนรก Look What He Dug Up This Time (2009)
Twisted.เหมือนเดิม ถ้าเกิดหักมุมขึ้นมา Remains of the J (2009)
This is... really twisted, but I'm actually craving a big steak.ี่นี่เป็น... หักมุมอย่างมาก แต่ที่จริงแล้วฉันอยากทานสเต็กชิ้นใหญ่ Fix (2009)
Plot twist.มีหักมุมด้วย Interpretive Dance (2010)
That's the reverse of my zinger from before.เรื่องนี้หักมุมกว่าเรื่องช็อคในอดีตของฉันอีกแน่ะ Communication Studies (2010)
So James Woods murdered Stephanie, and then he murdered himself.หักมุมจริงๆ ไม่นะ ปีเตอร์ นายไม่เห็นหรือไง And Then There Were Fewer (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angle[VI] หักมุม, See also: เคลื่อนที่ทำมุม
angle[VT] หักมุม, See also: ทำให้เคลื่อนที่เป็นมุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
twist[ทวิสต์] หักมุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top