Search result for

หอ

(137 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หอ-, *หอ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (n ) National Achives of Thailand
หอยหวานspotted babylon

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หอ (Adj ) สูง
หอยปัง (n ) หอยโข่ง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อร่อย (n ) หอม หวาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอ[N] bridal house, Syn. เรือนหอ, ห้องหอ, Example: พ่อจะพาฉันกับเขาไปดูห้องหอที่พ่อจะให้เป็นของขวัญแต่งงาน, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: เรือนที่ปลูกขึ้นสำหรับคู่บ่าวสาวแต่งงานอยู่
หอ[N] dormitory, See also: dorm, Syn. หอพัก, Example: ช่วงปิดเทอมหอจะเงียบมากเพราะนักศึกษากลับบ้านกันเกือบหมด, Count unit: หอ, หลัง, แห่ง
หอ[N] spear, See also: lance, pike, Example: วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย, Count unit: เล่ม, Thai definition: อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว
หอ[N] spear, Example: วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย, Count unit: เล่ม, Thai definition: อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว
หอ[V] howl, Example: เสียงเด็กวัดตีกลองเพล สลับกับหมาหอน ฟังดูโหยหวล, Thai definition: ร้องเสียงโหยหวน (ใช้กับสุนัข)
หอ[V] howl, See also: bay, whine, Example: สุนัขกำลังหอนหาตัวเมีย, Thai definition: ร้องเสียงโหยหวน (ใช้กับสุนัข)
หอ[V] pant, See also: gasp for breath, Example: เด็กๆ เล่นวิ่งไล่จับเสียจนหอบไปตามๆ กัน, Thai definition: หายใจถี่ด้วยความเหนื่อย หรืออ่อนเพลีย
หอ[V] carry in arms, See also: hold in arms, Example: ผู้คนในหมู่บ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างหอบเสื่อมาจับจองที่นั่ง เพื่อรอชมดนตรีจนเต็มลาน, Thai definition: เอาแขนทั้ง 2 ข้างรวบสิ่งของไป
หอ[N] armful, Example: สองมือของหล่อนมีฝักมะขามเทศเต็มหอบ, Thai definition: ของ เช่น ฟืนหรือผักหญ้า เป็นต้น ประมาณเต็ม 2 แขนรวบได้ เรียกว่า หอบหนึ่ง
หอ[V] transfer wealth, See also: move possessions, Example: ชาวฮ่องกงบางส่วนพากันหอบทรัพย์สินไปอาศัยในต่างประเทศ เพราะกลัวความไม่แน่นอน เมื่อฮ่องกงจะกลับเป็นของจีน, Thai definition: ขนสมบัติย้ายไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หอน. เรือนหรืออาคารซึ่งใช้เฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หอพระ หอนั่ง หอสมุด
หอเรือนซึ่งปลูกสำหรับให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วอยู่ เรียกว่า เรือนหอ.
หอน. อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว.
หอกข้างแคร่น. คนใกล้ชิดที่อาจคิดร้ายขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ มักใช้แก่ลูกเลี้ยงที่ติดมากับพ่อหรือแม่, ศัตรูที่อยู่ข้างตัว.
หอกซัดน. หอกด้ามสั้น สำหรับใช้พุ่งหรือซัดไป.
หอการค้าน. สถาบันที่บุคคลหลายคนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน.
หอคอยน. อาคารสูงที่สร้างขึ้นสำหรับคอยระวังเหตุและสังเกตการณ์.
หอคำน. เรือนของเจ้าผู้ครองแคว้นฝ่ายเหนือ.
หอง ๑น. ชื่อแกงอย่างจีนชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อหมูเป็นต้นต้มกับดอกไม้จีนหรือหน่อไม้แห้งและถั่วลิสง.
หอง ๒ก. ส่งให้สูงขึ้น, แต่งให้สูงขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commerce, chamber of; chamber of commerceหอการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamber of commerce; commerce, chamber ofหอการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamber of commerceหอการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
belvedereหอทัศนา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling towerหอทำความเย็น บางครั้งเรียก water-cooling tower [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water-cooling towerหอทำความเย็นด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric cooling towerหอทำความเย็นด้วยบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ natural-draft cooling tower [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural-draft cooling towerหอทำความเย็นด้วยลมธรรมชาติ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical-draft cooling towerหอทำความเย็นใช้พัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
induced-draft cooling towerหอทำความเย็นใช้ลมดูดออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
National archivesหอจดหมายเหตุแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National libraryหอสมุดแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ระทาหอสูงรูปสี่เหลี่ยมหลังคาทรงยอดเกี้ยว ประดับดอกไม้ไฟนานาชนิดเช่น พลุ ตะไล จรวดใช้จุดในงานพระราชพิธี [ศัพท์พระราชพิธี]
หอเปลื้องตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตรงมุขหลังของพระเมรุเป็นอาคารขนาดเล็ก ภายในเขตราชวัติ ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย มีฝากั้นโดยรอบ เป็นสถานที่สำหรับเก็บพระโกศหลังจากได้เชิญพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้ว [ศัพท์พระราชพิธี]
Chamber of commerceหอการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Abalonesหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Babylonia areolataหอยหวาน [TU Subject Heading]
Boards of tradeหอการค้า [TU Subject Heading]
Cardiidaeหอยแครง [TU Subject Heading]
Chapelsหอสวดมนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can I at least have my shoes?ขอรองเท้าฉันหน่อยเหอะน่า The Serena Also Rises (2008)
Come, come.มา มาเหอะ Never Been Marcused (2008)
And just a tickle of the sliced onion.และกับหัวหอมสไลด์ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
-Whatever. -Yeah, whatever.ช่างมันเหอะ ใช่ ช่างมันเหอะ It's a Wonderful Lie (2008)
-The man's dead. LEXI: Come now.เขาตายไปแล้วนะ มาเหอะน่า สั่นกระดิ่งที่ประตูเร็ว It's a Wonderful Lie (2008)
Hmm. we should have a standing reservation. I think we do.หอะ, เราน่าจะยืนยันการจองโต๊ะไว้นะ The Magnificent Archibalds (2008)
- Yes. - Thank you.ใช่ ขอบคุณ โอ้ กลิ่นหอมดีจริงๆ The Magnificent Archibalds (2008)
Oyster stuffing that you like.หอยนางรม ที่เธอชอบไงจ๊ะ The Magnificent Archibalds (2008)
Thanks for reminding me. That feels good.ขอบคุณนะที่เตือนฉันน่ะ เหอะๆรู้สึกดีจัง Bonfire of the Vanity (2008)
Chocolate On Silk-That'll Come Out.-ช็อกโกแลตบนผ้าไหม ขอให้ซักออกเหอะนะ The Manhattan Project (2008)
I Always Get Those Confused. Anyway, We Just Lost "R."ฉันชอบสับสนนะ ไงก็เหอะ เราเพิ่งเสีย "ร" The Manhattan Project (2008)
Although Fair Warning, Falafel Sort Of Makes Me A Bit Gassy.ถึงแม้ว่าจะโดนเตือนก็เหอะ ฟาลาเฟลทำให้เกิดแก็สในกระเพาะฉัน The Manhattan Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอ[n.] (hø) EN: tower ; storeyed building   FR: tour [f] ; immeuble à étages [f]
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.)   FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หอ[n.] (hø) EN: chamber ; institute   FR: chambre [f] ; institut [m]
หอ[n.] (høk) EN: spear   FR: lance [f] ; sagaie [f] ; haste [f] (vx)
หอการค้า[n. exp.] (hø kānkhā) EN: chamber of commerce   FR: chambre de commerce [f]
หอคอย[n.] (høkhøi) EN: tower ; watch tower   FR: tour [f] ; tour panoramique [f]
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
หอฉัน[n. exp.] (hø chan) EN: priests' eating hall   
หอดูดาว[n. exp.] (hødūdāo) EN: observatory   FR: observatoire [m] ; observatoire astronomique [m]
หอดูดาวปาโลมาร์[n. prop.] (Hødūdāo Pālomā) EN: Palomar Observatory   FR: observatoire du Mont Palomar [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอ
perfume(n) น้ำหอ
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอ
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
spring onion(n) ต้นหอม, S. green onion
razor clam(n) หอยหลอด
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
golden apple snail(n) หอยเชอรี่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aromatic[ADJ] ที่มีกลิ่มหอม, See also: หอม, Syn. sweet-smelling, odorous
auditorium[N] หอประชุม, See also: โรงละคร, สถานที่แสดงละครหรือคอนเสิร์ต, Syn. hall, lecture hall, playhouse
abscond with[PHRV] ขโมย, See also: หอบหนี, ลัก, Syn. elope with, go away, go away with
bay[VI] หอน, Syn. howl
beat[N] ใจเต้น, See also: หอบ, ใจสั่น, Syn. palpitation
beat[VT] (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ, See also: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ
belfry[N] หอระฆัง
bridge[N] หอบังคับการเรือ, See also: สะพานเรือ
campanile[N] หอระฆัง
carry[VT] ถือไว้, See also: หอบไว้, Syn. hold

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
allium(แอล' เลียม) n. พืชจำพวก Allium (ต้นหอม, กระเทียม) (onion, leek, shallot)
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
ammonite 1(แอม' โมไนทฺ) n. เปลือกหอยชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว. -ammonitic adj. -ammonitoid adj.
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel
angostura bark(แอง' โกสทูระ) เปลือกหอยของต้นไม้จำพวก Galipea officinalis หรือ G. cusparia ใช้ทำเป้นยา (-angrily adjv.
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ

English-Thai: Nontri Dictionary
ammonite(n) หอยโข่ง
armful(adj) เต็มแขน,เต็มหอบ,เต็มมือ
aroma(n) ความหอม,กลิ่นหอ
aromatic(adj) หอม,มีกลิ่นหอ
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
asthma(n) โรคหืด,โรคหอ
attar(n) หัวน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abalone (n ) หอยเป๋าฮื้อ
arc shell (n ) หอยชนิดหนึ่ง, red clam
See also: S. red clam,
clam (n ) หอยตลับ
national gallery (n ) หอศิลป์แห่งชาติ
onion (n ) หอมแดง
See also: S. หอม,หัวหอม,
scallop (n ) หอยเชลล์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りょう, ryou] (n) หอพัก
玉葱[たまねぎ, tamanegi] (n) หอมหัวใหญ่
蝸牛[かたつむり, katatsumuri] (n) หอยทาก
雲丹[うに, uni] หอยเม่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
雲丹[うに, uni] (n) หอยเม่น
海栗[うに, uni] (n) หอยเม่น
天文台[てんもんだい, tenmondai] หอดูดาว
dormitory[dormitory] หอพัก
美術館[びじゅつかん, bijutsukan, bijutsukan , bijutsukan] (n ) หอศิลป์
帆立[ほたて, hotate] (n ) หอยเชลล์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
商工会議所[しょうこうかいぎしょ, shoukoukaigisho] Thai: หอการค้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Zwiebel(n) |die, pl. Zwiebeln| หอมใหญ่
Scheiß drauf!(phrase slang) ช่างหัวมันเหอะ ลืมมันไปซะ (แปลตรงตัวคือ อุจจาระทับใส่มันไปเลย)
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา
küssen(vt) |küßte, hat geküßt| จูบ, หอม เช่น die Hand küssen จูบมือ
Kuß(n) |der, pl. Küsse| การจูบ, จูบ, การหอม เช่น jmdm. einen Kuß auf die Wange geben จูบใครบางคนที่แก้มหรือหอมแก้ม, See also: Related: küssen
atemlos(adj) หอบ, ขาดลมหายใจ, See also: S. keuchen,nach Luft ringen,
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอ

French-Thai: Longdo Dictionary
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, See also: S. la cité universitaire ,
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top