ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลุบ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลุบ-, *หลุบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลุบ[V] turn down, See also: hand down, droop, Syn. ลู่ลงมา, ปกลงมา, Example: ผมหลุบลงมาปกหน้า, หลุบปีกหมวกลงมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลุบ(หฺลุบ) ก. ลู่ลงมา, ปกลงมา, เช่น ผมหลุบหน้า หนังตาหลุบ.
หลุบลู่(หฺลุบ-) ว. ซุบซู่, ซอมซ่อ
หลุบลู่ที่ปกลงมาอย่างไม่เรียบร้อย เช่น เสื้อผ้าหลุบลู่เพราะเปียกฝนโชก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then when she died, the emperor decided to build this five-star hotel, for everyone who would like to visit her tomb.เมื่อเธอเธอสวรรคต องค์จักรพรรติก็ตัดสินใจสร้างโรงเเรมห้าดาวให้เธอ สำหรับทุกๆคนที่ต้องการสักการะหลุบศพของพระนาง Slumdog Millionaire (2008)
Last night, at 2300 GMT, one of our ground assets produced a live lead on an enemy operating base in the Korengal Valley.สายลับภาคสนามของเราได้เข้าปฏิบัติการ ที่ฐานลับในหลุบเขาโคเรนเกล Pilot (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top