ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลายปี

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลายปี-, *หลายปี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลายปีดีดักว. นานมาแล้ว เช่น เขาทำงานมาหลายปีดีดักไม่เห็นก้าวหน้า
หลายปีดีดักอีกนานมาก เช่น เก็บค่าเช่าถูก ๆ หลายปีดีดักกว่าจะคุ้มทุน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.ไม่ค่ะ คุณเเม่ฉันเสียไปหลายปีเเล้ว Rebecca (1940)
I've been trying to contact all the members of Third Troop for years.ฉันได้พยายามที่จะติดต่อ สมาชิกทั้งหมดของสาม กองร้อยมานานหลายปี How I Won the War (1967)
Many years from nowในอีกหลายปีต่อจากนี้ Yellow Submarine (1968)
I've known you many years, but this is the first time you've asked for help.ผมรู้จักคุณหลายปี แต่นี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ขอความช่วยเหลือ The Godfather (1972)
Only, my words he ran out of years ago.แต่ผมหมดคำสอนหลายปีมาแล้ว Oh, God! (1977)
I knew a woman called Bannion years ago in New York.ฉันรู้จักผู้หญิงชื่อ บานเนี่ยน หลายปีมาแล้ว ที่นิวยอร์ก. Suspiria (1977)
I flew in the war years ago.ผมเคยบินในสงครามเมื่อหลายปีมาแล้ว Airplane! (1980)
I want to tell you something I've kept to myself through these years.ผมอยากบอกอะไรคุณบางอย่าง ที่ผมเก็บไว้ในใจมาหลายปี Airplane! (1980)
Where it stayed for many years, until, whoosh, it's gone.ที่ซึ่งมันอยู่มาหลายปี, จนกระทั่ง, แว๊บ! , มันหายไป. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And I know that I could travel for many more years and still only see a small part of her.และรู้ว่าถึงผมจะเดินทางอีกหลายปี ก็คงเห็นเพียงส่วนน้อยของประเทศนี้ Gandhi (1982)
For years the landlords have ordered us to grow indigo for dyeing cloth.หลายปีมาแล้ว เจ้าของที่สั่งให้เรา ปลูกคราม Gandhi (1982)
A Miss Slade from London. She's been writing to Gandhiji for years.คุณสเล้ดจากลอนดอน เธอเขียนถึงคานธีมาหลายปี Gandhi (1982)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for years[IDM] แรมปี, See also: หลายปี, Syn. for ages

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donkey yearn. นานมาแล้ว,หลายปี
since(ซินซฺ) adj.,prep.,conj.นับตั้งแต่นั้นมา,ตั้งแต่,ในเมื่อ,เนื่องด้วย,เนื่องจาก,โดยเหตุที่,เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว., See also: since long นานมาแล้ว,แต่ก่อนนานมาแล้ว, Syn. from then till now,ago

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
多年[たねん, tanen] Thai: หลายปี English: many years

German-Thai: Longdo Dictionary
Jahre(n) |pl.| หลายปี, See also: das Jahr
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt

French-Thai: Longdo Dictionary
en(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Mon fils habite en France depuis des années. ลูกชายของฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top