Search result for

หม้อ

(95 entries)
(0.1252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หม้อ-, *หม้อ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ (adj slang ) ไร้สาระไปวันๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หม้อ[N] pot, Example: แม่ตักน้ำแกงจากหม้อมาใส่ชาม, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะประเภทหนึ่งสำหรับหุงต้ม และใส่ของบางอย่าง ทำด้วยดินเผาหรือโลหะต่างๆ
หม้อยา[N] pot for boiling medicinal concoctions, Example: คนโบราณใช้ก้านจากทำเป็นรูปลักษณะคล้ายด้ายติดปากหม้อยาเรียกว่าหลิว, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสำหรับหุงต้มยา
หม้อดิน[N] clay pot, Example: บ้านท่าข้องเหล็กเป็นหมู่บ้านซึ่งทำหม้อดินกันทั้งหมู่บ้าน โดยนำดินเหนียวมาจากลุ่มแม่น้ำมูล, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะประเภทหนึ่ง ทำด้วยดินเผา
หม้อน้ำ[N] boiler, Example: พ่อตรวจเช็คหม้อน้ำรถยนต์ ก่อนจะขับรถออกจากบ้านทุกครั้ง, Count unit: ลูก, หม้อ, Thai definition: หม้อต้มน้ำเพื่อให้เกิดไอน้ำ เพื่อหมุนเครื่องจักร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หม่อน. เรียกลูกควายตัวเล็ก ๆ ตามเสียงที่มันร้อง ว่า ลูกหม่อ.
หม้อน. ภาชนะประเภทหนึ่ง มีรูปทรงต่าง ๆ สำหรับใส่ของหรือใช้งานบางอย่าง, เรียกตามสิ่งที่ใช้ทำก็มี เช่น หม้อดิน หม้อทองเหลือง หม้ออะลูมิเนียม, เรียกตามสิ่งที่บรรจุก็มี เช่น หม้อข้าว หม้อน้ำมนตร์, เรียกตามวัตถุประสงค์ที่ใช้สอยก็มี เช่น หม้อตุ๋น หม้อนึ่ง.
หม้อกระดี่น. หม้อแกงขนาดใหญ่ปากกว้าง ทำด้วยดิน มีขีดเป็นรอยโดยรอบ.
หม้อขางน. กระทะที่ทำด้วยเหล็กขาง.
หม้อข้าวหม้อแกงลิงน. ชื่อไม้เถาชนิด Nepenthes gracilis Korth. ในวงศ์ Nepenthaceae ปลายใบเปลี่ยนเป็นรูปทรงกระบอกยาวมีฝาปิดใช้ดักแมลง.
หม้อคะนนน. หม้อทะนน.
หม่องน. คำนำหน้าชื่อผู้ชายพม่า (พม่า หม่อง ว่า น้อง)
หม่องเรียกยาขี้ผึ้งชนิดหนึ่งใช้ทา นวด เป็นต้น ว่า ยาหม่อง.
หม้อตาล ๑น. ภาชนะดินเผามีรูปร่างคล้ายหม้อทรงเตี้ยสำหรับใส่นํ้าตาลโตนด, เรียกหมวกที่มีรูปทรงคล้ายหม้อตาลอย่างหมวกที่พลทหารเรือและจ่าทหารเรือเป็นต้นสวม ว่า หมวกทรงหม้อตาล.
หม้อตาล ๒น. ชื่อขนมหวานชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลีเป็นรูปทรงหม้อตาลขนาดเล็กแล้วหยอดน้ำตาล มีสีต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oil filterหม้อกรองน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air filter; air cleanerหม้อกรองอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air cleaner; air filterหม้อกรองอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostatic air cleaner; thermostatically controlled air cleanerหม้อกรองอากาศควบคุมด้วยเทอร์มอสแตต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostatically controlled air cleaner; thermostatic air cleanerหม้อกรองอากาศควบคุมด้วยเทอร์มอสแตต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ram-air cleanerหม้อกรองอากาศแบบอัดเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-bath cleaner; oil-bath filterหม้อกรองอากาศแบบอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypass filterหม้อกรองเบี่ยงบางส่วน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
autoclaveหม้อนึ่งอัดไอน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiatorหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedpansหม้อนอน [TU Subject Heading]
Electric transformersหม้อแปลงไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Potsหม้อ [TU Subject Heading]
Steam-boilersหม้อไอน้ำ [TU Subject Heading]
Boilersหม้อต้ม,หม้อต้ม [การแพทย์]
Boilers, Doubleหม้อสองชั้น [การแพทย์]
Car Radiatorsหม้อน้ำรถยนต์ [การแพทย์]
Coating Drumsหม้อเคลือบ [การแพทย์]
Cookers, Pressureหม้ออบไอน้ำที่ใช้เตรียมอาหาร,หม้อนึ่งความดัน,หม้อความดัน [การแพทย์]
Evaporatorsหม้อต้มระเหยน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good thing I didn't bring a casserole.ดีที่ฉันไม่ได้เอาหม้อมา Chuck in Real Life (2008)
The pot will boil over.ตั้งหม้อต้ม Heartbreak Library (2008)
You are as ugly as an old pot, but you still a child of God.เธอช่างน่าเกลียดเหมือนหม้อเก่า ๆ แต่ก็ยังเป็นบุตรของพระเจ้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Unbelievable, this guy. - Some things never change.ไม่อยากเชื่อเลยหมอนี่ มันหม้อไม่เคยเปลี่ยน Shutter (2008)
- Yeah? - Be plenty of time for that later.ไว้ก่อนเพื่อนอย่าพึ่งหม้อ ด้าย Shutter (2008)
I need you to help me out and get me a fresh pot of coffee, please and a full staff meeting within the next 15 minutes, all right?ไปหาหม้อต้มกาแฟใหม่มาให้ฉันที แล้วเรียกประชุมทุกคนในอีก 15 นาที Body of Lies (2008)
Clean the floors. Clean the pots. Clean the toilet, clean.ล้างจาน ล้างห้องน้ำ ล้างหม้อ ล้าง The Ramen Girl (2008)
I'll clean the windows, the pots, the floors, whatever.จะเช็ดกระจก หม้อ พื้น ทุกอย่าง The Ramen Girl (2008)
You girls blew the phone lines out from here to baltimore;พวกเธอโทรไปบัลติมอร์ ซะจนสายจะไหม้อยู่แล้ว Changeling (2008)
Like someone fucked you up with a coffee pot.เหมือนมีคนฟาดหน้าแกด้วยหม้อกาแฟ Pineapple Express (2008)
Hit him with a pot of hot coffee. It's gross.มันซัดหน้าแมธธีสันซะเละ เอาหม้อกาแฟฟาดหน้าเขา Pineapple Express (2008)
You should have married that hippie potter with the great ass back in school.คุณน่าจะแต่งกับฮิปปี้ปันหม้อก้นงามคนนั้น Nights in Rodanthe (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หม้อ[n.] (mø) EN: pot ; pan   FR: casserole [f] ; marmite [f] ; pot [m]
หม้อกรอง[n.] (mø krøng) EN: filter   FR: filtre [m]
หม้อกรองอากาศ[n. exp.] (mø krøng ākāt) EN: air filter   FR: filtre à air [m]
หม้อกาแฟ [X] (mø kāfaē) EN: coffee maker   FR: percolateur [m] ; cafetière [f]
หม่อง[X] (mǿng) EN: Maung (Mr)   FR: Monsieur
หม่อง[n.] (mǿng) EN: balm ; cooling ointment   FR: baume [m]
หม้อชา [n. exp.] (mø chā) EN: teapot   FR: théière [f]
หม้อซุป[n.] (mø sup) FR: soupière [f]
หม้อดิน[n.] (mødin) EN: clay pot   
หม้อต้ม[n. exp.] (mø tom) FR: bouilloire [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
rice cooker(n ) หม้อหุงข้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedpan[N] หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง
billycan[N] หม้อเหล็กมีฝาและที่จับสำหรับต้มน้ำหรือทำอาหาร
cafetiere[N] หม้อต้มกาแฟชนิดหนึ่งที่มีที่กรองเหล็กที่ทำให้กาแฟจะไหลลงมาที่ก้นหม้อเมื่อพร้อมที่จะนำไปดื่ม, Syn. French press pot
caldron[N] หม้อต้มขนาดใหญ่, Syn. kettle, boiler
cauldron[N] หม้อต้มขนาดใหญ่, Syn. caldron, pot, kettle
coffeepot[N] หม้อกาแฟ
cooker[N] หม้อหุงข้าว
pot[N] หม้อ, See also: ภาชนะหุงต้ม, Syn. vessel, kettle, jar, mug;
pressure cooker[N] หม้อต้มที่ใช้ความอัดดันจากไอน้ำในการทำอาหาร
radiator[N] หม้อน้ำรถยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
boiler(บอล'เลอะ) n. หม้อน้ำ,กาน้ำ,ภาชนะหุงต้ม,เตาหม้อ
casseroln. ชามหรือหม้ออบหรือปิ้ง,หม้อมีฝาปิดสำหรับต้มและเคี่ยว
cauldron(คอล'ดรัน) n. หม้อต้มขนาดใหญ่
cell(เซลล์) n. เซลล์,ห้องเล็ก ๆ ,กุฎิ,กลุ่มเล็ก ๆ ,ห้องขังนักโทษ,ช่องหนึ่ง ๆ ในหม้อแบตเตอรี่,อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า,ช่องในรังผึ้ง,กล่อง,ตลับ, Syn. compartment
cocktail(คอค'เทล) {cocktailed,cocktailing,cocktails} n. เหล้าผสมหลายชนิดที่เขย่าในหม้อน้ำแข็ง vi. ดื่มเหล้าค็อกเทล.
colandern. ภาชนะกรอง,หม้อกรอง., Syn. cullender
crock(ครอค) n. หม้อ,กระปุก,หม้อเหล็ก,หม้อหุงข้าวที่เป็นเหล็ก, Syn. earthen pot,jar
crockery(ครอค'เคอรี) n. เขม่า,เครื่องปั้นดินเผา,หม้อ, Syn. crocks,earthenware

English-Thai: Nontri Dictionary
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
boiler(n) หม้อน้ำ,กาต้มน้ำ,ถังต้มน้ำ
bowl(n) ชาม,หม้อ,กระปุก,ลูกโบว์ลิ่ง
caldron(n) กาน้ำใหญ่,กระทะ,หม้อน้ำ
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
cauldron(n) กาน้ำใหญ่,หม้อน้ำ
cell(n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า
coffeepot(n) หม้อกาแฟ
colander(n) หม้อกรอง,ตะแกรง,กระชอน,ภาชนะกรอง
crock(n) หม้อ,กระปุก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
morfireหม้อไฟ
See also: S. สุกกี้,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なべ, nabe] (n) หม้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
炊飯器[すいはんき, suihanki] (n) หม้อหุงข้าว

German-Thai: Longdo Dictionary
Griff(n) |der, pl. Griffe| ที่จับ เช่น หูหม้อ, Fenstergriff ที่เปิดหน้าต่าง
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง, วาง(ซึ่งมักหมายถึง วางในลักษณะแนวตั้ง) เช่น einen Topf auf den Tisch stellen วางหม้อบนโต๊ะ, See also: Related: legen, stehen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baggern (slang ) หม้อ, จีบ
See also: S. anbaggern,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top