ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมิ่นเหม่

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมิ่นเหม่-, *หมิ่นเหม่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมิ่นเหม่[V] precarious, See also: dangerous, Syn. ล่อแหลม, Example: เขาอยู่ในสภาพที่หมิ่นเหม่ต่ออันตรายที่จะถูกลอบสังหารหลายครั้งแล้ว, Thai definition: อยู่ที่ใกล้อันตราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมิ่นเหม่ว. อาการที่เข้าไปหรืออยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ใกล้อันตรายหรือเสียหายเป็นต้น, ล่อแหลม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it's only on the brink that people find the will to change.แต่เมื่ออยู่ในจุดที่หมิ่นเหม่ คนถึงมีจิตสำนึกที่จะเปลี่ยนตัวเอง The Day the Earth Stood Still (2008)
Director Vance told me to expect some push-back from you, but you're being borderline disrespectful.ผอ.แวนท์ บอกผมให้คอยรับ การตอบโต้จากคุณ แต่นี่คุณหมิ่นเหม่จะไม่ให้เกียรติ์ผม Nature of the Beast (2011)
Take her to the precipice of death and hold her there.พาเธอไปที่จุดที่หมิ่นเหม่ของความตายและให้เธออยู่ตรงนั้น We'll Meet Again (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top