ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมั้น

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมั้น-, *หมั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมั้น[V] be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมั่นก. ขยัน, ทำหรือประพฤติบ่อย ๆ อย่างเป็นปรกติสมํ่าเสมอ, เช่น หมั่นทำการบ้าน หมั่นมาหา.
หมั้นก. มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
หมั้นเรียกของที่มอบให้นั้น ว่า ของหมั้น, ถ้าเป็นทอง เรียกว่า ทองหมั้น, ถ้าเป็นแหวน เรียกว่า แหวนหมั้น, ผู้ที่หมั้นกันแล้ว เรียกว่า คู่หมั้น
หมั้นสัญญาว่าจะสมรสกับหญิง โดยส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อหมั้นแล้วของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง.
หมั่นไส้ก. ชังนํ้าหน้า, รู้สึกขวางหูขวางตา
หมั่นไส้ชวนให้รู้สึกเอ็นดู, (มักใช้แก่เด็ก), เช่น เด็กคนนี้อ้วนแก้มยุ้ย น่าหมั่นไส้, มันไส้ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you think? My daughter's engaged to be married.ดูสิ ลูกสาวฉันหมั้นเเล้วเตรียมจะเเต่งงาน Rebecca (1940)
But a cable came this morning announcing that my daughter is engaged to be married.เเต่ฉันเพิ่งได้รับโทรเลขเมื่อเช้า เเจ้งว่าลูกสาวหมั้นแล้วเตรียมจะเเต่งงาน Rebecca (1940)
I asked you up here in order to tell you of my engagement.ผมเชิญคุณขึ้นมานี่ ก็เพื่อจะบอกข่าวการหมั้นของผม Rebecca (1940)
For your dowry when you grow up, baby.สำหรับสินสอดทองหมั้นข- องคุณเมื่อคุณโตขึ้นทารก Idemo dalje (1982)
One day, I hope to announce his betrothal.วันหนึ่งฉันหวังที่จะประกาศการหมั้นของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That I know. You admit to me you do not love your fiancé?ท่านพยายามจะบอกหม่อมฉันว่า ท่านไม่ได้รักคู่หมั้นของท่าน The Princess Bride (1987)
When you found out he was gone, did you get engaged to your prince that same hour, or did you wait a whole week out of respect for the dead?ท่านหมั้นหมายกับเจ้าชายทันทีเลย... หรือรอซัก 1 สัปดาห์เพื่อสดุดีกับความตายของเขา? The Princess Bride (1987)
(HORSE NEIGHING) Ha! Your pig fiancé is too late.คู่หมั้นหมูตอนของท่านช้าไปแล้วล่ะ The Princess Bride (1987)
It's odd, but when I hired Vizzini to have her murdered on our engagement day,ก็แปลกดี แต่ตอนที่ข้าจ้างเวสสินิ ให้ฆ่าเธอในวันหมั้น The Princess Bride (1987)
Are you betrothed?ท่านหมั้นแล้วหรือยัง Mannequin: On the Move (1991)
Betrothed?หมั้น Mannequin: On the Move (1991)
And no, I'm not betrothed to anybody.และก็ไม่ ผมยังไม่ได้หมั้นกับใครอยู่ทั้งนั้น Mannequin: On the Move (1991)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application   FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with   FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
หมั้นแล้ว[adj.] (man laēo) EN: engaged   FR: fiancé
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by   FR: être dégoûté ; être écoeuré

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betroth[VT] หมั้น, See also: สัญญาว่าจะแต่งงาน, Syn. engage
betroth to[PHRV] สัญญาที่จะแต่งงานกับ, See also: หมั้นไว้กับ, Syn. engage to, promise to
engage to[PHRV] หมั้นหมายกับ, Syn. betroth to, promise to
engage[VT] หมั้นหมาย, Syn. betroth
espouse[VT] สมรส (คำโบราณ), See also: หมั้น, แต่งงาน, Syn. betroth, marry, wed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
affiant(อะไฟ' เอินทฺ) n. คู่หมั้น, ผู้ให้คำมั่น
bespoke(บิสโพค') กริยาช่อง 3 ของ bespeak adj. ทำตามที่ลูกค้าสั่ง,ทำโดยเฉพาะ,ซึ่งหมั้นไว้แล้ว, Syn. custom-made
betroth(บิทรอธ') vt. รับหมั้นกับ,หมั้น, Syn. affiance
betrothal(บิทรอธ'เธิล) n. การหมั้น,พิธีหมั้น, Syn. betrothmentม, See also: engagement
betrothed(บิทรอธดฺ',บิทรอธทฺ') adj. ซึ่งหมั้นไว้แล้ว,รับหมั้น n. คู่หมั้น, Syn. engaged
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
engagement ringแหวนหมั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
affiance(vt) สัญญา,หมั้น
affianced(adj) ซึ่งรับหมั้นไว้,ซึ่งหมั้นหมายกันไว้
affiant(n) คู่หมั้น,คู่ตุนาหงัน
betroth(vt) หมั้น
betrothal(n) การหมั้น,พิธีหมั้น
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน
BRIDE bride price(n) สินสอดทองหมั้น
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top