ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่องสว่าง

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่องสว่าง-, *ส่องสว่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่องสว่าง[V] illuminate, See also: shine, light up, brighten, Ant. มืดมัว, Example: โคมไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือยังคงส่องสว่างอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Look at them all, shining bright.ฉันไม่ต้องการให้มันส่องสว่าง How I Won the War (1967)
If, when you open your eyes, the day is sunny and bright, so shall your future be.ถ้า ตอนที่เธอลืมตา ท้องฟ้ามีแสงแดดและส่องสว่าง อนาคตเธอก็จะเป็นเช่นนั้น Wuthering Heights (1992)
And I think of all the energy I spent visualizing you as a radiant spirit.ฉันอุตส่าห์คิดภาพคุณ เป็นวิญญาณที่ส่องสว่าง Jumanji (1995)
As time went by, he turned increasingly pale, and his eyes took on a sharp gleamเมื่อเวลาผ่านไป หน้าเขาซีดลง และตาของเขาส่องสว่าง Spirited Away (2001)
The shining season of dreams,ฤดูแห่งความฝันที่ส่องสว่าง My Girl and I (2005)
A billion candles burn around ls it your birthdayแสงเทียนนับล้าน ส่องสว่างไปทั่ว มันคือวันเกิดของคุณ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Handsome, what have you, the right person is still gonna think the sun shines out of your ass.หล่อเลิศ หรืออะไรที่ลูกเป็น คนที่ใช่ ก็จะยังคงคิดว่า มีแสงอาทิตย์ส่องสว่างมาจากก้นเราอยู่ดี Juno (2007)
Iridescent moonlightแสงจันทร์ที่ส่องสว่างสุกใส Spider Lilies (2007)
Iridescent moonlightแสงจันทร์ที่ส่องสว่างสุกใส Spider Lilies (2007)
We were in a vast countryside completely covered with snow, the lights of the houses extended far into the distance, a dazzling sight.ท่ามกลางชนบท ปกคลุมไปด้วยหิมะ มีแสงไฟจากบ้านเรือนส่องสว่างอยู่ห่างออกไปเกือบสุดสายตา 5 Centimeters Per Second (2007)
I just want you to be prepared because... well, some of those lights may have lost their luster.ฉันอยากให้คุณ เตรียมใจ ไว้ เพราะว่า แสงไฟ นั้น อาจจะไม่ส่องสว่างเป็นประกาย เหมือนเดิม Me and My Town (2008)
Shining Light On My Little Angel.แสงส่องสว่าง นางฟ้าตัวน้อย The Manhattan Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่องสว่าง[v. exp.] (søng sawāng) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten   FR: illuminer ; irradier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brilliancy[N] ส่องสว่าง, See also: สุกใส, Syn. brilliance, Ant. darkness
coruscate[VI] ส่องสว่าง, Syn. glitter, sparkle
glare down[PHRV] ส่องแสงเจิดจ้า, See also: ส่องสว่าง, ส่องจ้า
illuminate with[PHRV] ทำให้สว่าง, See also: ส่องสว่าง, มีแสงสว่างมากขึ้น, Syn. light with
illuminate[VI] ส่องสว่าง, See also: ฉายแสง, Syn. light, light up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illume(อลูม') vt. ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง
irradiation(อิเรดิเอ'เชิน) n. การฉายรังสี,การส่องสว่าง,ปริมาณรังสีที่กระทบต่อหน่วยพื้นที่, Syn. irradiating,beam
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
radiant(เร'เดียนทฺ) adj. ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง,ปล่อยแสง,สว่าง,ส่องสว่าง,ส่องสว่าง. n. รังสีที่แผ่ออก, Syn. shining,bright
refulgent(รีฟัล'เจินทฺ) adj. ส่องสว่าง,ช่วงโชติ,เจิดจ้า,สุกปลั่ง., See also: refulgence n. refulgency n. refulgently adv.
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง,โชติช่วง,แวววาว,ระยิบระยับ,สุกใส,ส่องแสง,ส่องสว่าง,รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
イルミネション[いるみねしょん, irumineshon] ส่องสว่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top