ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่วนสัด

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนสัด-, *ส่วนสัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนสัด[N] scale, Syn. สัดส่วน, Example: แผนที่นี้มิได้เขียนขึ้นตามส่วนสัดที่ถูกต้อง, Thai definition: ขนาดที่พอเหมาะพอดีตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือที่นิยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนสัดน. ขนาดที่พอเหมาะพอดีตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือที่นิยม เช่น ผู้หญิงคนนี้มีรูปร่างได้ส่วนสัด
ส่วนสัดส่วนที่กำหนดขึ้นให้มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดความพอดี.
วงส่วนสัดของมือที่ใช้ในการรำ, คู่กับ เหลี่ยม คือ ส่วนสัดของขาที่ใช้ในการรำ
เหลี่ยม ๑ส่วนสัดของขาที่ใช้ในการรำ, คู่กับ วง คือ ส่วนสัดของมือที่ใช้ในการรำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proportionส่วนสัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lysippian proportionส่วนสัดแบบลิซิปปัส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนสัด[n.] (suansat) EN: figure ; proportion ; measurements   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr

English-Thai: Nontri Dictionary
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด
ratio(n) ส่วนสัด,อัตราส่วน
symmetry(n) ส่วนสัด,ความสมดุลย์,ความได้ส่วนกัน,ความสมมาตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top