Search result for

ส่วนผสม

(53 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนผสม-, *ส่วนผสม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนผสม[N] ingredient, See also: composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
ส่วนผสม[N] component, See also: ingredient, admixture, composition, Syn. ส่วนประกอบ, Example: ไอน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญยิ่งของอากาศ เพราะไอน้ำเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน ลมพายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนผสมน. สิ่งต่าง ๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม เช่น ส่วนผสมของอาหาร ส่วนผสมของยา ส่วนผสมของปูนซีเมนต์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anti-knock and anti-knock mixturesส่วนผสมป้องกันการน้อก [TU Subject Heading]
Fiberglass-Asbestosส่วนผสมของใยแก้วกับใยหิน [การแพทย์]
Ingredientsส่วนผสม [การแพทย์]
Ingredients, Activeส่วนผสมของตัวยาหลัก, ตัวยาสำคัญ, ตัวยาออกฤทธิ์, สารสำคัญ [การแพทย์]
Mixture, Final Reactionส่วนผสมน้ำยาในปฏิกิริยาขั้นสุดท้าย [การแพทย์]
Mixture, Negativeส่วนผสมชนิดลบ [การแพทย์]
Mixture, Neutralส่วนผสมชนิดเป็นกลาง [การแพทย์]
Mixture, Positiveส่วนผสมชนิดบวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It contains glycyrrhizin.มันมีส่วนผสมของผงชะเอม Birthmarks (2008)
What part of olivine, pyroxene, and amphibole don't you understand?อะไรคือส่วนผสมร่วมของolivine, pyroxene, และ amphibole ยังไม่เข้าใจอีกเหรอ The Itch (2008)
Quicksand is a mix of sand, mud and water.ทรายดูด มีส่วนผสมจาก ทราย โคลน และ ก็น้ำ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The secret ingredient of my Secret Ingredient Soup.เคล็ดลับของส่วนผสมน้ำซุปสูตรพิเศษของพ่อ Kung Fu Panda (2008)
We're back on. Analyzing compound.- กลับมาแล้ว ** วิเคราะห์ส่วนผสม ** WarGames: The Dead Code (2008)
The complete list contains at least 15 agents which, in a series of combinations, could be used as a bio-weapon.รายการส่วนผสมทั้งหมด มีอย่างน้อยมาจาก 15 ตัวแทน ที่มีรายการส่วนผสม ที่สามารถใช้ทำอาวุธชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
We also have confirmation from your chemical and bio-sensors in the greater Philadelphia area that they are showing the presence of some of these compounds.เรายังมีคำยืนยัน จากอุปกรณ์ตรวจ เคมีและชีวะภาพ ของคุณในพื้นที่ฟิลาเดลเฟีย ว่ามีส่วนผสมของสารเคมีพวกนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
Three of the compounds in common with the Farmer samples.ส่วนผสม3อย่างเหมือนที่เราพบ ในบ้านพวกฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
It's blended.นั่นส่วนผสมสำคัญเลย The Ruins (2008)
So your drinks are, like, blended with hepatitis B. Yes. Hepatitis B.ถ้าเธอดื่มน้ำที่มีส่วนผสมนั่น เธอได้เป็น โรคไวรัสตับอักเสบบีแน่ๆ The Ruins (2008)
A mixture of chlorofluoro carbons, nitrogen and a bit of free on my boy.ส่วนผสมระหว่างคลอโรฟลูโรคาร์บอน ไนโตรเจน Pathology (2008)
It has to be. It has to be a formula with a patent application.ต้องมีแหงๆ พวกส่วนผสม ที่ให้ผลทางการรักษา Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนผสม[n.] (suanphasom) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents   FR: ingrédient [m] ; composant [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admixture[N] ส่วนผสม, Syn. ingredient
aggregate[N] ส่วนผสมของคอนกรีต
aggregate[N] ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน
batter[N] ส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: ส่วนผสมของแป้งเค้กที่ผสมเสร็จแล้ว
blend[N] ส่วนผสม
buttercream[N] ส่วนผสมของเนยและน้ำตาลที่ใช้แต่งหน้าเค้ก
dash[N] สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย, See also: ส่วนผสมเล็กน้อย, Syn. bit, drop, soupcon, small amount
dough[N] ส่วนผสมของแป้ง น้ำ และอื่นๆ เช่น ยีสต์, น้ำมัน, เนย, น้ำตาล (เพื่อนำไปอบขนมปัง), See also: ส่วนผสมขนมปัง, Syn. paste, batter
fixings[N] ส่วนประกอบที่จำเป็น, See also: ส่วนผสมที่จำเป็น
half-and-half[N] ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่าๆ กัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)
alnico(แอล' ไนโด) n. โลหะผสมที่เป็นแม่เหล็กและมีส่วนผสมของอะลูมินัม นิเกิลและโคบอลท์
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ,โครงกระดูก,องค์ประกอบของส่วนผสม
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย,ปุ๋ยผสม,การผสมกัน,สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง,เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition
emulsify(อิมัล'ซะไฟ) vt. ทำให้เป็นส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน, See also: emulsification n. ดูemulsify emulsifier n. ดูemulsify
emulsion(อิมัล'เชิน) n. ส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน,ยาน้ำนม., See also: emulsive adj.
farrago(ฟะเร' โก) n. ส่วนผสมที่ยุ่งเหยิง,จับฉ่าย -pl. farragoes
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
gasoline(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
grog(กรอก) n. ส่วนผสมของเหล้ากับน้ำ,เหล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
ingredient(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ,เครื่องปรุง
mash(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ
mixture(n) การผสม,ส่วนผสม,ของผสม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
材料[ざいりょう, zairyou] (n) ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, วัตถุดิบ (เช่นในการปรุงอาหาร)

German-Thai: Longdo Dictionary
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat
Zutat(n) |die, pl. Zutaten| เครื่องปรุง, ส่วนผสม
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส , See also: S. Gemisch,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top