Search result for

ส่วนบน

(25 entries)
(0.0628 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนบน-, *ส่วนบน*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าส่วนบนของบางสิ่ง เช่น หน้าขนม ข้าวเหนียวหน้าสังขยา หน้าปกหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitellumส่วนบนด้านนอกของปลายล่างกระดูกต้นแขน [การแพทย์]
ampullaแอมพูลลา, ส่วนบนของทิวบ์ฟิตของดาวทะเล เป็นกระเปาะกล้ามเนื้อ เมื่อกระเปาะนี้หดตัวจะดันน้ำให้เคลื่อนไปที่ส่วนปลายของทิวบ์ฟิต ทิวบ์ฟิตจะยื่นยาวไปแตะกับวัตถุในน้ำ ทำให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stigmaยอดเกสรเพศเมีย, ส่วนบนสุดของเกสรเพศเมีย เป็นที่รองรับละอองเรณูทำให้เกิดการผสมพันธุ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนบน[n. exp.] (suanbon) FR: haut [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornice    [N] ส่วนบนสุดของผนัง
head    [N] ส่วนบน, See also: ส่วนยอด
nasopharynx    [N] ช่องจมูก, See also: ส่วนบนของคอหอยที่ต่อกับจมูก
quarterdeck    [N] ส่วนบนซึ่งอยู่ด้านหลังเรือ
roof    [N] ส่วนบน, Syn. ceiling, top part
top    [N] ส่วนบนสุดของศีรษะ
upper    [ADJ] ส่วนบน, See also: ด้านบน, Syn. top, above, Ant. under

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน
arytenoid(แอร์ริที'นอยด์) adj. เกี่ยวกับกระดูกอ่อนเล็ก ๆ บนกระดูกอ่อน cricoid ที่ส่วนบนของกล่องเสียง. -arytenoidal adj.
cardiaหรือ fundus คือส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร
diapophysis(ไดอะพอฟ'ฟิซิส) n. ส่วนบนของปุ่มยื่นตามขวางของกระดุกสันหลัง. -pl. diapophyses
drop capหมายถึงอักษรตัวโตกว่าขนาดปกติตัวแรกของย่อหน้า โดยปกติส่วนบนจะมีระดับเท่ากับตัวอักษรอื่น ๆ แต่จะกินเนื้อที่ของบรรทัดที่สองและสาม
foot(ฟุท) n. เท้า,ฝีเท้า,ตีน,บาท,หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48 เซนติเมตร) ,ทหารราบ,ส่วนที่คล้ายเท้า,จังหวะในโคลง,บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า,ส่วนที่อยู่ล่างสุด,ส่วนที่นอนก้น,ตะกอน,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. ,ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
headroomn. ที่ว่างโค้งส่วนบน,ที่ว่างเหนือศีรษะ., Syn. headway
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช

English-Thai: Nontri Dictionary
cerebrum(n) มันสมองส่วนบน
superstructure(n) ตัวตึก,สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น,ส่วนบน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
上部[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน

Are you satisfied with the result?

Go to Top