ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สู้ทน

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สู้ทน-, *สู้ทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู้ทน[V] endure, See also: put up with, be patient, tolerate, bear, Syn. อดทน, บากบั่น, พากเพียร, Example: เขาสู้ทนความลำบาก ทำงานที่ต่างแดน เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่สบาย, Thai definition: มุ่งทำไม่ท้อถอย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And to resist tothis frost which was taking everythingและสู้ทนกับความเหน็บหนาว ที่พรากทุกอย่างให้จากเราไป March of the Penguins (2005)
Thank you for putting up with me.ขอบคุณสำหรับ การสู้ทนกับทางผม Black Swan (2009)
I've fought it and resisted it, and yet here it is.ฉันสู้ทนกับมัน และต่อต้านมันเอาไว้ แต่ในที่สุดก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ Future Shock (2010)
It would be that easy, and every day, I fight that.มันจะเป็นทางง่ายมากกว่า และในทุกวัน ที่ผมสู้ทนกับมัน Blood Brothers (2010)
I'm not gonna want to fight that anymore, Elena.ผมไม่มีโอกาสได้สู้ทนกับมัน อีกต่อไปแล้ว เอเลน่า Blood Brothers (2010)
And keep fighting.และสู้ทนกันต่อไป Blood Brothers (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สู้ทน[v.] (sūthon) EN: endure   FR: endurer ; permettre ; souffrir ; supporter ; tolérer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top