ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สูจิ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูจิ-, *สูจิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูจิบัตร[N] program, See also: agenda, programme, Syn. กำหนดการ, Example: ผู้ชมทุกคนจะได้รับแจกสูจิบัตรก่อนเข้าชมละคร, Count unit: แผ่น, ฉบับ, เล่ม, Thai definition: ใบแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรายการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูจิน. เข็ม
สูจิเครื่องชี้
สูจิรายการ
สูจิสารบัญ.
สูจิบัตรน. ใบแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ในการประชุม การแสดงมหรสพเป็นต้น เช่น สูจิบัตรการแสดงวิพิธทัศนา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to see a birth certificate.อยากเห็นสูจิบัตรจริงๆ Abomination (2012)
But I've got the programme, so...แต่ได้สูจิบัตรมาคือ... T2 Trainspotting (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูจิบัตร[n.] (sūjibat) EN: program = programme (Am.) ; agenda   FR: programme [m]

English-Thai: Nontri Dictionary
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
program(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top