Search result for

สูงกว่า

(47 entries)
(0.1954 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูงกว่า-, *สูงกว่า*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superiorสูงกว่า, เหนือกว่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
superiorสูงกว่า, เหนือกว่า, อยู่เหนือ, ขึ้นบน, บน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
above parสูงกว่ามูลค่าที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could be his immune system's on hyperdrive.บางทีระบบภูมิคุ้มกันเค้าอาจจะสูงกว่าปกติ Adverse Events (2008)
And I notice that every one of them is either my father rank or higher.และผมคิดว่าพวกเขาทุกคนตำแหน่งเท่ากับพ่อผมหรือสูงกว่า Birthmarks (2008)
...is closer to the river.ใกล้ริมน้ำ แต่อย่างที่คุณเห็น เมื่อสิบนาทีก่อนน้ำท่วมสูงกว่านี้ Jumper (2008)
I thought he'd be taller.ผมคิดว่าเขาจะสูงกว่านี้นะ สูงกว่านี้ Wanted (2008)
We were expecting someone, you know, taller.เรากำลังรอใครสักคนที่... สูงกว่าThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
And the Mayor will say a higher superior gave out the order.และนายกเทศมนตรี จะบอกว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่าเป็นคนออกคำสั่ง Episode #1.8 (2008)
last time I measured my son, he was inches taller than you are now;ครั้งสุดท้ายที่ฉันวัดลูกชายฉัน เขาสูงกว่าเธอในตอนนี้ Changeling (2008)
There is more at stake. An entire kingdom.เดิมพันมันสูงกว่านั้น ทั้งอาณาจักร The Forbidden Kingdom (2008)
He's taller than I imagined, and tanned.เขาดูสูงกว่าที่ผมคิดไว้ แล้วก็ผิวแทน Frost/Nixon (2008)
That's inner land. And at higher ground, they will be fine.ตรงนั้นอยู่ในเมืองชั้นใน และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล พวกเขาจะปลอดภัยครับ Ponyo (2008)
But sometimes there's a higher patriotism, Dad.แต่ผมว่ามันเป็นการรักชาติ ในระดับที่สูงกว่า Burn After Reading (2008)
This is higher than the police.ที่นี่สูงยิ่งกว่าตำรวจสูงกว่าตำรวจหลายเท่า Burn After Reading (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูงกว่า[X] (sūng kwā) EN: above ; more than   FR: supérieur ; au-dessus
สูงกว่าค่าเฉลี่ย[X] (sūng kwā khāchalīa) EN: above average   
สูงกว่าระดับเฉลี่ย[X] (sūng kwā radap chalīa) EN: above average ; more than the average   
สูงกว่ารายได้เฉลี่ย[X] (sūng kwā rāidāi chalīa) EN: above average   
สูงกว่าเฉลี่ย[X] (sūng kwā chalīa) EN: above average   

English-Thai: Longdo Dictionary
EDGE(abbrev ) EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above[ADV] เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, Syn. overhead, up, higher, Ant. below
above[PREP] เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, Syn. over
raised[ADJ] สูงกว่าบริเวณที่อยโดยรอบ
superior[ADJ] เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, ใหญ่กว่า, เยี่ยมกว่า, ดีกว่า, Syn. better, greater, higher, grander
tall[ADJ] สูงมาก (ของคน, สัตว์, สิ่งของหรืออื่นๆ), See also: สูงกว่าปกติ, Ant. short
upper[ADJ] สูงกว่า, See also: เหนือกว่า, Syn. higher, Ant. lower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
causewayn. ทางหรือถนนที่มีระดับสูงกว่าพื้นดินสองข้างทาง
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
elder(เอล'เดอะ) adj.,n. (บุคคลที่) แก่กว่า,อาวุโสกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า., Syn. senior
fever(ฟี'เวอะ) n. ไข้,อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ,โรคที่มีอาการไข้,ความตื่นเต้นอย่างมาก. vt. เป็นไข้.
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
marquis(มาร์'ควิส) n. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าท่านยุคแต่สูงกว่าท่านเอิร์ลหรือท่านเค้าน์
outbid(เอาทฺ'บิด) vt. บอกราคา (ในการประมูล) สูงกว่า,ประมูลสูงกว่า
over(โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
elder(adj) มีอาวุโสกว่า,แก่กว่า,อายุมากกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า
outbid(vt) ประมูลสูงกว่า,ให้ราคาสูงกว่า
outrank(vt) มียศสูงกว่า,อยู่เหนือกว่า
overtop(vt) อยู่สูงกว่า,เอาชนะ,ทำได้ดีกว่า
supereminent(adj) เหนือกว่า,เด่นกว่า,สูงกว่า,อัจฉริยะกว่า
superior(adj) ดีกว่า,สูงกว่า,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
upper(adj) สูงกว่า,ข้างบน,อันบน,เหนือกว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Fieber(n) |das, nur Sing.| ไข้, การที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top