Search result for

สายลับ

(31 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายลับ-, *สายลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายลับ[N] spy, See also: undercover agent, Syn. สาย, Example: โซเวียตได้ส่งสายลับสองคนจากมอสโค ลอบเดินทางข้างเขตแดนจีนทางภาคเหนือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เข้าไปสืบความลับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายลับน. ผู้เข้าไปสืบความลับ เช่น ภาพยนตร์เกี่ยวกับการจารกรรมของสายลับ, สาย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provocateur, agentสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ASSETสายลับ Jason Bourne (2016)
He's a spy, planted on my ship to destroy any hope we have of transcending death.มันเป็นสายลับที่แอบมาอยู่บนยานของเรา มันมาเพื่อที่จะทำลายความหวัง ความเป็นอมตะของเรา Dead Space: Downfall (2008)
I'm worried that he might be a spy.ฉันกังวลว่าเขาอาจเป็นสายลับ Lucky Thirteen (2008)
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.หน่วยข่าวกรองของเรามั่นใจว่า สายลับของกรีวัสได้ลอบดักฟังการสื่อสารของเรา Downfall of a Droid (2008)
Report, agent R3.รายงานมา สายลับอาร์ทรี Duel of the Droids (2008)
That double-crossing droid is a spy.เจ้าดรอยด์นั่นเป็นสายลับ Duel of the Droids (2008)
My spy droid, R3, has trapped your precious master.ดรอยด์สายลับของข้า อาร์ทรี วางกับดักอาจารย์ของเจ้าไว้ Duel of the Droids (2008)
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ Lair of Grievous (2008)
My best agent, Asajj Ventress, will infiltrate the Jedi ship and either free Gunray or silence himสายลับที่ดีที่สุดของข้า อาซาจ เวนเทรส จะแฝงตัวเข้าไปในยานของเจได แล้วช่วยกันเรย์ออกมา หรือไม่ก็ปิดปากเขา Cloak of Darkness (2008)
You are putting a great deal of faith in an operative who has failed us in the pastเจ้าจะศรัทธาในตัว สายลับที่ทำให้เราผิดหวัง ในครั้งก่อนอย่างนั้นรึ Cloak of Darkness (2008)
Right.ใช่ คุณต้องเป็นสายลับแน่ ๆ The Bank Job (2008)
Spooks (agents). MI-5 or 6, I can never tell the difference.สายลับ MI-5 ไม่ก็ 6 ฉันบอกความแตกต่างไม่ได้ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายลับ[n.] (sāilap) EN: secret agent ; spy ; undercover agent ; informer   FR: agent secret [m] ; espion [m] ; taupe (fam.) [f] ; informateur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
deep cover(n) สายลับชั้นสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agent[N] สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)
emissary[N] สายลับ, Syn. secret agent, spy
fink[N] สายลับของกรรมกร (คำสแลง)
secret agent[N] สายลับ, See also: เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ, ผู้สืบราชการลับ, Syn. spy, informer, operative
spy[N] นักสืบ, See also: สายลับ, สายสืบ, Syn. detective, sleuth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
emissary(เอม'มิเซอรี) n. ทูต,ผู้แทน,จารชน,จารบุรุษ,สายลับ.
operative(ออพ'พะเรทิฟว) n. ผู้ปฏิบัติการ,นักสืบ,สายลับ,ช่าง,คนงาน. adj. เกี่ยวกับปฏิบัติการ,มีอิทธิพล,มีผล,ได้ผล,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการงาน, See also: operativity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
detective(n) สายสืบ,นักสืบ,สายลับ,สปาย
emissary(n) ทูต,ผู้แทน,จารชน,สายลับ
spy(n) คนสอดแนม,จารชน,นักสืบราชการลับ,สายลับ,สปาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top