ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สายลับ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายลับ-, *สายลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายลับ[N] spy, See also: undercover agent, Syn. สาย, Example: โซเวียตได้ส่งสายลับสองคนจากมอสโค ลอบเดินทางข้างเขตแดนจีนทางภาคเหนือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เข้าไปสืบความลับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายลับน. ผู้เข้าไปสืบความลับ เช่น ภาพยนตร์เกี่ยวกับการจารกรรมของสายลับ, สาย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provocateur, agentสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ASSETสายลับ Jason Bourne (2016)
Don't you realize there are spies everywhere!ผมไม่เคยนึกถึง ทุกที่มีสายลับ The Great Dictator (1940)
Spies?สายลับเหรอ The Great Dictator (1940)
I'm grateful to you all for disposing of my network of spies and informers.ฉันรู้สึกขอบคุณทุกท่านสำหรับการกำจัด สายข่าวและสายลับของผม Clue (1985)
I'm convinced there's a security leak in your training program.ผมสงสัยว่า มีคนทรยศ ในโปรแกรมฝึกสายลับของคุณ Spies Like Us (1985)
no. they'll train with 2 other GLG-20s-- 2 who are responsible for the project and 2 who are... disposable.- ไม่ เราจะเอาคนจาก GLG-20s สายลับ 2 คนจะรับหน้าที่นี้ และอีก 2 คนสำหรับ 'ยังไงก็ได้' Spies Like Us (1985)
it's a highly classified piece of intelligence hardware.- นั่นมันอุปกรณ์สายลับชั้นสูง Spies Like Us (1985)
you're saying that they're spies like us?- จะบอกว่า พวกนั้นเป็นสายลับเหมือนเรา? Spies Like Us (1985)
they're spies, but not necessarily on our side.- เป็นสายลับ แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างเรา Spies Like Us (1985)
I think it's our duty as American operatives to follow her and find out what she's up to.มันเป็นหน้าที่ ของสายลับอเมริกันแบบเรา ที่จะตามสะกดรอย ว่าเธอทำงานให้ใคร Spies Like Us (1985)
all right! I'm an American agent.ก็ได้ ผมเป็นสายลับอเมริกัน Spies Like Us (1985)
you're spies like us!คุณเป็นสายลับเหมือนเรา! Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายลับ[n.] (sāilap) EN: secret agent ; spy ; undercover agent ; informer   FR: agent secret [m] ; espion [m] ; taupe (fam.) [f] ; informateur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
deep cover(n) สายลับชั้นสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agent[N] สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)
emissary[N] สายลับ, Syn. secret agent, spy
fink[N] สายลับของกรรมกร (คำสแลง)
secret agent[N] สายลับ, See also: เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ, ผู้สืบราชการลับ, Syn. spy, informer, operative
spy[N] นักสืบ, See also: สายลับ, สายสืบ, Syn. detective, sleuth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
emissary(เอม'มิเซอรี) n. ทูต,ผู้แทน,จารชน,จารบุรุษ,สายลับ.
operative(ออพ'พะเรทิฟว) n. ผู้ปฏิบัติการ,นักสืบ,สายลับ,ช่าง,คนงาน. adj. เกี่ยวกับปฏิบัติการ,มีอิทธิพล,มีผล,ได้ผล,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการงาน, See also: operativity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
detective(n) สายสืบ,นักสืบ,สายลับ,สปาย
emissary(n) ทูต,ผู้แทน,จารชน,สายลับ
spy(n) คนสอดแนม,จารชน,นักสืบราชการลับ,สายลับ,สปาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top