ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สายตรวจ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายตรวจ-, *สายตรวจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตรวจ[N] inspector, See also: overseer, investigator, examiner
สายตรวจ[N] patrol officer, See also: patroller, Example: ทางสถานีตำรวจได้จัดเวรยามให้สายตรวจเข้าไปลาดตระเวนบริเวณตลาดมากขึ้น เนื่องจากเกิดการโจรกรรมรถยนตร์บ่อยครั้ง, Thai definition: ตำรวจที่ทำหน้าที่ออกตรวจตรา และดูแลความเรียบร้อยบ้านเรือนของประชาชน
สายตรวจ[N] patrol officer, See also: patroller, Example: ทางสถานีตำรวจได้จัดเวรยามให้สายตรวจเข้าไปลาดตระเวนบริเวณตลาดมากขึ้น เนื่องจากเกิดการโจรกรรมรถยนตร์บ่อยครั้ง, Thai definition: ตำรวจที่ทำหน้าที่ออกตรวจตรา และดูแลความเรียบร้อยบ้านเรือนของประชาชน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายตรวจน. เรียกผู้ตรวจผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยหรือความถูกระเบียบเป็นย่าน ๆ ไป เช่น สายตรวจสรรพสามิต ตำรวจสายตรวจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Central, we've got trespassers. Send a squad car.เรียกศูนย์ มีผู้บุกรุก ส่งรถสายตรวจมาที่นี่ด่วน A Walk to Remember (2002)
Patrol picked him up two blocks away. He only speaks bulgarian. Now we're waiting on a translator.สายตรวจจับมาได้ไม่ไกลจากที่นี่ เขาพูดภาษาบูลการ์เรียน เรากำลังคอยล่ามอยู่ Lost Son (2004)
This is Surveillance 109.นี่สายตรวจเลขที่ 109. V for Vendetta (2005)
Gang crash unit, all local patrols after than grabon.หน่วยสลายแก้งค์ สายตรวจท้องที่คอยตามเจ้านั่น Waiting to Exhale (2007)
Patrol found a guy saying he escaped the Bay Harbor Butcher.สายตรวจพบชายให้การว่าเขาหนีรอดจากจอมสับฯ Dex, Lies, and Videotape (2007)
The city's charging us for three squad cars they say we destroyed during that armored-car robbery.ทางการจะคิดค่าเสียหายรถสายตรวจสามคันที่บอกว่าถูกทำพัง Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Ramos,reach out to street patrol.รามอส ติดต่อสายตรวจ Finding Freebo (2008)
Find a photo. Get his face out to all patrols and the media.หารูปถ่ายของเขา แจกจ่ายให้กับสายตรวจและนักข่าว About Last Night (2008)
Patrol's been set up here all night.สายตรวจมาเฝ้าที่นี่ทั้งคืน About Last Night (2008)
Go inside. Lock the door. I'll send a patrol car.เขาไปข้างใน ล็อคประตูซะ ฉันจะส่งสายตรวจมา ไป About Last Night (2008)
I'll have Patrol bring her in.ฉันจะให้สายตรวจไปพาเธอมา Cheating Death (2008)
EXCUSE ME. THE SHERIFF'S DEPARTMENT AND THE CHP ARE ON TAC ALERT.เรามีมอเตอร์ไซค์สายตรวจตามทางหลวงเป็นเวลาด้วย Normal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patrolman[N] สายตรวจ, See also: ตำรวจสายตรวจ, พลลาดตระเวน, Syn. police, cop, constable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patrolmann. ตำรวจสายตรวจ
squad carn. รถสายตรวจตำรวจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top