ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาดเสียเทเสีย

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาดเสียเทเสีย-, *สาดเสียเทเสีย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สาดเสียเทเสีย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สาดเสียเทเสีย*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่าสาดเสียเทเสียก. ว่าอย่างเจ็บแสบทำให้เสียหายอย่างรุนแรง.
สาดเสียเทเสียก. ใช้สิ่งของสิ้นเปลืองไปเปล่า ๆ.
สาดเสียเทเสียว. อย่างเจ็บแสบทำให้เสียหายอย่างรุนแรง เช่น ด่าว่าอย่างสาดเสียเทเสีย.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flea in one's ear[IDM] การด่าว่าอย่างรุนแรง, See also: การด่าสาดเสียเทเสีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top