ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัทอักษร

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัทอักษร-, *สัทอักษร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัทอักษร[N] phonetic alphabet, Example: คนที่ศึกษาวิชาว่าด้วยเรื่องเสียงจำเป็นที่จะต้องรู้สัทอักษร, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนเสียงในวิชาสัทศาสตร์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัทอักษร(สัดทะอักสอน) น. อักษรและเครื่องหมายที่กำหนดใช้แทนเสียงประเภทต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์แทนเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายพิเศษแทนการออกเสียงอื่น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonetic alphabetสัทอักษร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
International Phonetic Alphabet (I.P.A.)สัทอักษรสากล (ไอพีเอ) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phonetic alphabetสัทอักษร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
International Phonetic Alphabet.สัทอักษรสากล The Silencer (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัทอักษร[n.] (sattha-aksøn) EN: phonetic alphabet   
สัทอักษรสากล[n. exp.] (sat aksøn sākon) EN: International Phonetic Alphabet (IPA)   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phonetic alphabet[N] สัทอักษร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top