ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัตว์ป่า

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัตว์ป่า-, *สัตว์ป่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์ป่า[N] wild animal
สัตว์ป่า[N] wild animal, Ant. สัตว์เลี้ยง, Example: พระองค์ทอดพระเนตรสภาพป่าไม้และสัตว์ป่า ตามเส้นทางต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้, Count unit: ตัว, ชนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sauvagineสัตว์ป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wild animalsสัตว์ป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forest animalsสัตว์ป่าไม้ [TU Subject Heading]
Wildlife สัตว์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดทด แทนกันได้ ในความหมายทั่วไป สัตว์ป่าคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตลอดจนแมลงหรือแมงทุกชนิดที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ และอาศัยอยู่อย่างเสรีทั้งในน้ำหรือบนบก ปราศจากการควบคุมและการเลี้ยงดูจากมนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สัตว์ป่าคุ้มครอง และ สัตว์ป่าสงวน [สิ่งแวดล้อม]
Wildlife Protection สัตว์ป่าคุ้มครอง
สัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่า คุ้มครอง แบ่งออกเป็น 7 จำพวก คือ สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 189 ชนิด สัตว์ป่าจำพวกนก มี 181 ลำดับ จำนวน 771 ชนิด สัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลาน มี 64 ลำดับ จำนวน 91 ชนิด สัตว์ป่าจำพวกปลา จำนวน 4 ชนิด สัตว์ป่าจำพวกแมลง มี 19 ลำดับ สัตว์ป่าจำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง มี 19 ลำดับและสัตว์ป่าจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 12 ชนิด [สิ่งแวดล้อม]
Endangered Species สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]
Wildlife Preservation สัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าที่หายากและอาจจะสูญพันธุ์ หรือกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และตามที่จะกำหนด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ปัจจุบันมีกำหนดไว้ 15 ชนิด ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมันหรือเนื้อสมัน เสียงผาหรือเยืองหรือกูรำหรือโครำ กวางผา นกแต้วแล้วท้องดำ นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อ พะยูนหรือหมูน้ำ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
Children, today we'll be studying wild animals.เด็ก, วันนี้เราจะมาศึกษาสัตว์ป่า Idemo dalje (1982)
What wild animals have you heard of?คุณเคยได้ยินสัตว์ป่าชนิดใด? Idemo dalje (1982)
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก Aladdin (1992)
It's a stampede!สัตว์ป่าตื่น Jumanji (1995)
There seemed to be a prettyish kind of little wilderness on one side of your lawn.มันดูเหมือนมีสิ่งที่น่ารักเหมือนเป็นสัตว์ป่า อยู่ที่ฟากหนึ่งของสนามหญ้าของเธอ Episode #1.6 (1995)
There's enough carbon dioxide coming out of the soil to start killing trees and wildlife...มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพอออกมา ของดินที่จะเริ่มต้นการฆ่าต้นไม้และสัตว์ป่า ... Dante's Peak (1997)
You live like an animal. You hide out like a criminal.เจ้าอยู่เยี่ยงสัตว์ป่า หลบๆซ่อนๆเหมือนอาชญากร Snow White: A Tale of Terror (1997)
There are creatures here... Men...and beasts.แถวนี้มีทั้งพวกผู้ชายและสัตว์ป่า Snow White: A Tale of Terror (1997)
- So, you two are gonna help me tame the wild beast. - Absolutely.แล้วไง นายสองคน จะช่วยฉันจับสัตว์ป่าให้เชื่อง? 10 Things I Hate About You (1999)
Yes, that's fine. You're absolutely fine.นับถือพอๆ กับพวกร่วมประเวณีแบบสัตว์ป่า Rock Star (2001)
So it's not enough that you hunt them down like animals.ยังไม่พออีกหรือ ที่คุณล่าพวกเขาเหมือนสัตว์ป่า The Time Machine (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์ป่า[n. exp.] (sat pā) EN: wild animal ; wildlife   FR: animal sauvage [m] ; espèce sauvage [f] ; faune sauvage [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brute[N] สัตว์ป่า, See also: สัตว์เดรัจฉาน, มนุษย์ที่ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่า, Syn. beast
game[N] สัตว์ป่าที่ถูกล่าเพื่อการกีฬา
wildlife[N] สัตว์ป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า,เหมือนสัตว์ป่า,โหดร้าย,ทารุณ,ซึ่งไร้เหตุผล,ไร้ปัญญา, Syn. animalistic ###A. human,humane
bestiality(เบสชชะแอล'ลิที) n. ลักษณะสัตว์ป่า,ความหื่นกระหายของสัตว์ป่า,การร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์, Syn. brutality
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt.,vi. กระทำกา
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า
fowl(เฟาลฺ) n. สัตว์ปีก,สัตว์พวกเป็ดไก่,เนื้อของสัตว์ดังกล่าว,นก. vi. ล่าสัตว์ปีกที่เป็นสัตว์ป่า -pl. fowls,fowl
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.
lair(แลร์) n. ถ้ำสัตว์,ที่หลบซ่อนของสัตว์ป่า,ที่หลบซ่อน,ที่นอน,เตียง vi. จมอยู่ในเลน,ปลักเลน,ติดอยู่
menagerie(มะนาจ'จะรี) n. การรวบรวมสัตว์ป่าหรือสัตว์ประหลาด (โดยเฉพาะเพื่อเปิดให้ประชาชนชม) ,สถานที่ที่เก็บสัตว์ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า,อย่างสัตว์เดรัจฉาน,โหดร้าย
bestiality(n) ลักษณะสัตว์ป่า
brute(n) สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,สัตว์ร้าย
brutish(adj) โหดเหี้ยม,เหมือนสัตว์ร้าย,คล้ายสัตว์ป่า
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
野獣[やじゅう, yajuu] (n ) สัตว์ป่า, สัตว์ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top