ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัญญาณอันตราย

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัญญาณอันตราย-, *สัญญาณอันตราย*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alarms, Falseสัญญาณอันตรายลวง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So no splashing, no signs of distress ?ไม่มีเสียงเอะอะ หรือว่าสัญญาณอันตรายเลยหรอครับ Dead in the Water (2005)
If we keep an eye out for signs of danger, I think we got a shot.ถ้าเรายังจับตามองสัญญาณอันตรายเอาไว้ ฉันว่าเราก็จะจับจุดมันได้ The Final Destination (2009)
Red alert, Leonard.สัญญาณอันตราย Leonard. The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
We could go to Vegas tonight and get married and we could just forget about all of this, the wedding and the families and the traditions and...[อีกครั้ง] ทำไมมันขม? [สัญญาณอันตราย] มันอร่อยจริงๆไหม[สัญญาณอันตรายOur Family Wedding (2010)
Go blather to someone else about the joys of becoming a newborn.เป็นสัญญาณอันตราย ชั้นไม่ระรื่น\เรื่องที่เธอจะเกิดใหม่หรอกนะ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Becky, you're on red alert.เบคกี้ นี่เป็นสัญญาณอันตราย Britney/Brittany (2010)
In tribal days, a woman's scream would signal danger, and the men would return from hunting to protect their pack.ในวันชนเผ่า, เสียงกรีดร้องของผู้หญิง จะเป็นการส่งสัญญาณอันตราย และคนก็จะกลับมาจากการล่าสัตว์ เพื่อปกป้องกลุ่มของพวกเขา The Stranger (2011)
No, of course not, but somehow... us meeting in the middle of the night and me lying about it was kind of a red flag for him.ไม่ ไม่เลย แต่อย่างที่ เราเจอกันตอนกลางคืน แล้วฉันโกหกเค้า เป็นสัญญาณอันตรายเลยล่ะ Watch While I Revise the World (2011)
Multiple code reds, Ems.สัญญาณอันตรายน่ะเอ็ม Suspicion (2011)
Code red number two-- the speech piqued Tyler's curiosity, and he did a web search on David Clarke.สัญญาณอันตรายหมายเลย 2 จากความอยากรู้ของไทเลอร์ และเขาก็เข้าเวบค้นหาชื่อ เดวิท คลาก Suspicion (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัญญาณอันตราย[n. exp.] (sanyān antarāi) EN: red alert   FR: alerte rouge [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top