ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สังหารหมู่

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สังหารหมู่-, *สังหารหมู่*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ The Great Dictator (1940)
These pictures were taken moments before a mass killing.นี่คือรูปถ่าย ก่อนที่พวกเขาจะโดนสังหารหมู่ Night and Fog (1956)
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น Gandhi (1982)
After what they did at the massacre? It's only an eye for an eye.หลังจากที่เกิดเรื่องสังหารหมู่รึ นี่มันตาต่อตานะ Gandhi (1982)
He'll arrive at the sea on the anniversary of the Massacre of Amritsar.เขาจะไปถึงทะเล ในวันครบรอบ สังหารหมู่ที่อมฤตสาร์ Gandhi (1982)
We have heard reports of reprisal massacres.เราได้ข่าวมาว่า มีการสังหารหมู่เพื่อนแก้แค้น Hotel Rwanda (2004)
Dead bodies, machetes.มีศพ การสังหารหมู่ เต็มไปหมดเลย Hotel Rwanda (2004)
They blame you for all their misfortunes. They say you led the massacres.พวกเขาจะโทษคุณสำหรับเรื่องบ้าๆที่เกิดขึ้นนี่ จะบอกว่าคุณนำการสังหารหมู่ Hotel Rwanda (2004)
I led no massacres!ผมไม่ได้นำการสังหารหมู่Hotel Rwanda (2004)
Barbershop massacre, right?การสังหารหมู่ในร้านตัดผม ใช่ไหมคะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Yeah, massacre, That's the word.ใช่ การสังหารหมู่ เรียกแบบนั้นแหละ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
That was taken a week ago, right before the massacre.ในช่วง 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการสังหารหมู่ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
massacre[VT] ฆาตกรรมหมู่, See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. annihilate, exterminate
mow[VI] สังหารหมู่, See also: ตายเป็นเบือ
slaughter[VT] สังหารหมู่, See also: ฆ่าทารุณ, ลอบสังหาร, Syn. annihilate, massacre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pogrom(พะเกริม',-กรอม') n. การสังหารหมู่, Syn. massacre
slaughter(สลอ'เทอะ) vt.,n. (การ) ฆ่าสัตว์,ฆ่าเป็นอาหาร,ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง,สังหารหมู่., See also: slaughterer n., Syn. carnage,massacre

English-Thai: Nontri Dictionary
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massacre(vt) ฆ่าหมู่,สังหารหมู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top