Search result for

สังสรรค์

(29 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สังสรรค์-, *สังสรรค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังสรรค์[V] get together, Syn. คบหาสมาคม, พบปะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สังสรรค์ก. พบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม เช่น จัดงานสังสรรค์กันในหมู่พนักงาน เพื่อน ๆ ได้พบปะสังสรรค์กันในงานชุมนุมศิษย์เก่า.
สังสรรค์ว. ที่พบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม เช่น งานสังสรรค์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think I'm gonna pass on tonight's little soiree.หนูคิดว่า หนูคงต้องไปงานสังสรรค์คืนนี้ Chuck in Real Life (2008)
Eddie hangs out with a bad crowd.เอ็ดดี้ชอบออกไปสังสรรค์กับพวกแย่ๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
I can't just go and hang out with my best friend's ex and her new boyfriend like it's no big deal!ผมไม่สามารถออกไปสังสรรค์ กับแฟนเก่าเพื่อน และแฟนใหม่เธอ แล้วทำเหมือนว่า มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ได้หรอก! Chuck Versus the Best Friend (2009)
Man, I don't believe this. We should hook up and hang sometime.พวก ฉันไม่อยากจะเชื่อนี้เลย เราควรจะออกไปสังสรรค์กัน Emotional Rescue (2009)
Welcome to my soiree.ยินดีต้อนรับสู่ งานสังสรรค์ยามค่ำคืน Dare (2009)
All right. Girls' night.ดีมาก สังสรรค์ The Twilight Saga: New Moon (2009)
I mean, that's what the holiday's about.ฉันหมายถึง ถ้าเกี่ยวกับเรื่องสังสรรค์ Hungry Man (2009)
They go there to celebrate.ชอบไปสังสรรค์ที่นั่น Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Things crawling all over you, stupid squirrels having a party all night on your roof.ไอ้กระรอกบ้าสังสรรค์กันบนหลังคาทั้งคืน ว่าแต่ พวกมันขึ้นไปทำบ้าอะไรกันบนนั้น? -ทาเบตาดีนที่แผล\ Tainted Obligation (2009)
Secret salons for the elite of academic institutions.การประชุมสังสรรค์ลับสำหรับคนชั้นสูงของนักศึกษาสถาบัน The Lost Boy (2009)
I'll give you some advice, and we can have what the kids calls a sausage fest.ผมมีอะไรจะแนะนำคุณด้วย แล้วก็สังสรรค์ แบบที่เด็กๆชอบพูดกันว่า งานเลี้ยงไส้กรอก Spanish 101 (2009)
But, I don't know, we could hang if you want.แต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะดีมั้ย เราควรได้สังสรรค์กัน ถ้าพ่อสะดวก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally   FR: se réunir ; se retrouver

English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mingle with[PHRV] สมาคมกับ, See also: สังสรรค์กับ, ข้าร่วมกลุ่มกับ, Syn. mix with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
bee(บี) n. ผึ้ง,งานสังสรรค์,กวี,ความคิดที่แปลก
coffee klatschn. งานสังสรรค์ที่มีกาแฟดื่ม
galyak(แกล'แยค) n. ฝูงปลาวาฬ,การพบปะสังสรรค์ vt. อยู่เป็นกลุ่ม,พบปะสังสรรค์. vt. ร่วมพบปะสังสรรค์
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่
salon(ซะโลน') n. ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่,ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ,การชุมนุมสังสรรค์ในห้องดังกล่าว (โดยเฉพาะระหว่างผู้มีชื่อเสียง) ,ห้องโถง,ร้านแฟชั่น,การแสดงศิลปกรรมประจำปี,ระเบียงภาพวาด, Syn. living room

English-Thai: Nontri Dictionary
association(n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์
dissociate(vt) แยกตัวออก,ไม่ชอบสังคม,แยกจากกัน,ไม่ชอบสังสรรค์
intercourse(n) การเกี่ยวพัน,การติดต่อ,การสังสรรค์,การร่วมประเวณี

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
unternehmen(vt) |unternimmt, unternahm, hat unternommen, + etw.| สังสรรค์, ไปหาอะไรที่ดีๆ หรือสนุกสนานทำ เช่น Wir haben schon viel gearbeitet. Deswegen sollen wir am Wochenende etwas unternehmen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top