ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สังสรรค์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สังสรรค์-, *สังสรรค์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังสรรค์(v) get together, Syn. คบหาสมาคม, พบปะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สังสรรค์ก. พบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม เช่น จัดงานสังสรรค์กันในหมู่พนักงาน เพื่อน ๆ ได้พบปะสังสรรค์กันในงานชุมนุมศิษย์เก่า.
สังสรรค์ว. ที่พบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม เช่น งานสังสรรค์.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Warden threw a party in the county jailพัศดีกินเลี้ยงสังสรรค์ในคุกเขตปกครอง The Blues Brothers (1980)
- It's time to party- นี่คือเวลาสังสรรค์ The Nightmare Before Christmas (1993)
You arrogant shit!หลงตัวเองมากไปแล้ว ชั้นถึงไม่ไปร่วม พบปะสังสรรค์ด้วยไง Good Will Hunting (1997)
And having safely returned to the shore... may they be joyfully reunited with their relatives.และเดินทางกลับฝั่ง ด้วยความปลอดภัย ให้ได้พบปะสังสรรค์ กับครอบครัวและญาติมิตร Seven Years in Tibet (1997)
Or... a merry company.หรือ... การสังสรรค์ของกลุ่มชน Girl with a Pearl Earring (2003)
I have an alumni meeting. Didn't your mom tell you?ฉันมีสังสรรค์ศิษย์เก่า ไม่เธอไม่ได้บอกเหรอ? My Tutor Friend (2003)
And there are about 1300 single-family homes a town centre that's a place where people gather.และมีบ้านขนาดครอบครัวเดียวประมาณ 1, 300 หลัง มีศูนย์กลางเมืองให้คนมาพบปะสังสรรค์ The Corporation (2003)
There's this gatheringมีงานเลี้ยงสังสรรค์ Spygirl (2004)
Not that I don't want to meet married parents as well.ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่อยากสังสรรค์กับ พ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันนะคะ The Perfect Man (2005)
It's Saturday night. You know we could still smarten up and head on over to the church social.นี่คืนวันเสาร์นะ เราน่าจะไปสังสรรค์ที่โบสถ์กัน Brokeback Mountain (2005)
We leave the Oamock to join our people in the gentle deep.เราจาก โอมอก ไป เพื่อสังสรรค์กับพรรคพวก ที่อยู่ลึกออกไป March of the Penguins (2005)
I just thought we'd, you know, fraternize.แค่อยากจะ สังสรรค์ฉันท์พี่น้องร่วมมหา'ลัยเดียวกัน Allen (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังสรรค์[sangsan] (v) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally  FR: se réunir ; se retrouver

English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v, slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mingle with(phrv) สมาคมกับ, See also: สังสรรค์กับ, ข้าร่วมกลุ่มกับ, Syn. mix with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท, การร่วมกัน, ความสัมพันธ์, สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ, การเชื่อมติดกัน, ความคิดเห็นร่วมกัน, กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน, เกมฟุตบอล, การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link
bee(บี) n. ผึ้ง, งานสังสรรค์, กวี, ความคิดที่แปลก
coffee klatschn. งานสังสรรค์ที่มีกาแฟดื่ม
galyak(แกล'แยค) n. ฝูงปลาวาฬ, การพบปะสังสรรค์ vt. อยู่เป็นกลุ่ม, พบปะสังสรรค์. vt. ร่วมพบปะสังสรรค์
lounge(เลาจฺ) { lounged, lounging, lounges } vi. เอน, พิง, เอกเขนก, นั่งเล่น, เดินทอดน่อง, เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น, สถานที่นั่งเล่น, ห้องนั่งพักหรือคอย, ห้องสังสรรค์ในรถไฟ, เครื่องบินหรือเรือ, ห้องดื่มค็อกเทล, ห้องพักสาธารณะ, การนั่งเล่น, การเดินเตร่
salon(ซะโลน') n. ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่, ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ, การชุมนุมสังสรรค์ในห้องดังกล่าว (โดยเฉพาะระหว่างผู้มีชื่อเสียง) , ห้องโถง, ร้านแฟชั่น, การแสดงศิลปกรรมประจำปี, ระเบียงภาพวาด, Syn. living room

English-Thai: Nontri Dictionary
association(n) สมาคม, บริษัท, สหภาพ, การพบปะสังสรรค์
dissociate(vt) แยกตัวออก, ไม่ชอบสังคม, แยกจากกัน, ไม่ชอบสังสรรค์
intercourse(n) การเกี่ยวพัน, การติดต่อ, การสังสรรค์, การร่วมประเวณี

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
unternehmen(vt) |unternimmt, unternahm, hat unternommen, + etw.| สังสรรค์, ไปหาอะไรที่ดีๆ หรือสนุกสนานทำ เช่น Wir haben schon viel gearbeitet. Deswegen sollen wir am Wochenende etwas unternehmen.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top