ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สะพรั่ง

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะพรั่ง-, *สะพรั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพรั่ง[ADV] in blossom, Syn. สะพรั่ง, ไสว, Example: มะม่วงออกช่อ เห็นดอกบานสะพรั่งเต็มหมดทุกต้น, Thai definition: มีมากมายทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะพรั่งว. อาการที่สิ่งอย่างเดียวกันจำนวนมากปรากฏพร้อม ๆ กัน เช่น ดอกไม้ในสวนบานสะพรั่ง มะม่วงออกช่อสะพรั่ง เขามีลูกสาว ๓ คน กำลังเป็นสาวสะพรั่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in the forest flowers are bloomingและในป่าดอกไม้บานสะพรั่ง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I didn't know the Deer God made flowers bloom.ฉัน didn เว็บไซต์นั้นทราบกวางพระเจ้าทรงสร้างดอกไม้บานสะพรั่ง Princess Mononoke (1997)
The shit hath hitteth... the faneth.ความซวย ได้มาเยือน และสะพรั่ง 10 Things I Hate About You (1999)
I just love your roses. How do you get them to flourish like this?ผมชอบกุหลาบของคุณจริงๆเลย ทำยังงัย ถึงทำให้มันบานสะพรั่งแบบนี้ American Beauty (1999)
She's a healthy female of breeding age.เธอเป็นสาวสะพรั่งในวัยเจริญพันธุ์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
My garden was blooming.สวนของแม่มีดอกไม้บานสะพรั่ง Mr. Monk and the Game Show (2004)
Ahoy! What is that flower in full bloom I see yonder?นั่น ดอกไม้ที่บานสะพรั่งทำให้ข้านึกถึงยูนเดอร์ The King and the Clown (2005)
At sunset, on top of that mountain, a magic rose blossomed every night that made whoever plucked it immortal.เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน, บนยอดของภูเขาแห่งนั้น, มีกุหลาบเวทย์ซึ่งบานสะพรั่งทุกค่ำคืน หากใครสามารถถอนออกได้ก็จะเป็นอมตะ, Pan's Labyrinth (2006)
And the glory of our youth shall be restored.แล้วเมื่อนั้น เราสามพี่น้องก็จะกลับมาสวยสะพรั่งอีกครั้ง Stardust (2007)
I brought you some gerber daisies.ฉันนำดอกเดซี่บานสะพรั่ง มาให้คุณ Slight of Hand (2010)
Oh, I miss the gay single life.โอย, ฉันคิดถึงช่วงเวลาที่เป็นสาวสะพรั่ง The Chase (2010)
Girls that age... they're in full bloom.เด็กสาววัยขนาดนั้น... พวกเธอเป็นดั่งดอกไม้ ที่กำลังเบ่งบานสะพรั่ง Blowback (2010)

English-Thai: Nontri Dictionary
abloom(adj) บานสะพรั่ง
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง
florescent(adj) บาน,บานสะพรั่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top