ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สองแง่สองง่าม

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สองแง่สองง่าม-, *สองแง่สองง่าม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สองแง่สองง่าม[ADJ] double-meaning, Example: คนดูพอใจในคำพูดสองแง่สองง่ามของตัวตลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สองแง่สองง่ามว. มีความหมายตีได้เป็น ๒ นัย ทั้งความหมายธรรมดาและความหมายที่ส่อไปในทางหยาบโลน (มักใช้ในปริศนาคำทาย) เช่นนอนสูงให้นอนคว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pun intended?ตั้งใจให้สองแง่สองง่ามเหรอ The Herb Garden Germination (2011)
Pun intended?ตั้งใจให้ใส่สองแง่สองง่ามเหรอ The Herb Garden Germination (2011)
I'm sorry. What pun?ขอโทษที สองแง่สองง่ามอะไร The Herb Garden Germination (2011)
It's hot when Sheldon talks dirty.มันฮอทมากเลยเวลาเชลดอนพูดสองแง่สองง่ามอย่างนี้ The Cooper/Kripke Inversion (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สองแง่สองง่าม[adj.] (søng ngaē søng ngām) EN: double-meaning   

English-Thai: Nontri Dictionary
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
equivocation(n) การพูดสองแง่สองง่าม,การพูดอ้อมค้อม,การพูดกำกวม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top