ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมเหตุสมผล

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมเหตุสมผล-, *สมเหตุสมผล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมเหตุสมผล(adv) reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai Definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน
สมเหตุสมผล(adv) reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai Definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมเหตุสมผลว. มีเหตุผลสมควร, มีเหตุผลรับกัน, เช่น คำชี้แจงของเขาสมเหตุสมผล เขาอภิปรายได้สมเหตุสมผล.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ' Night of the Living Dead (1990)
- Doesn't make sense.ไม่สมเหตุสมผลนี่ The Bodyguard (1992)
Have you done something in your life that didn't make sense?คุณไม่เคยทำสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล The Bodyguard (1992)
I haven't had a sensible word out of you for two weeks.ฉันไม่ได้มีคำสมเหตุสมผล ออกของคุณเป็นเวลาสองสัปดาห? In the Name of the Father (1993)
[ Chuckles ] Well, at the time I was told it sounded reasonable.[ หัวเราะหึ ๆ ] ดีในช่วงเวลาที่ฉันบอกว่ามันฟังดูสมเหตุสมผล Pulp Fiction (1994)
Nice and neat. Everything's accounted for, except your old shell.ราบรื่นดี, ทุกอย่างฟังดูสมเหตุสมผล, ยกเว้นเรื่องร่างเก่าคุณ. Ghost in the Shell (1995)
You articulate logical answer under pressure, Mem Leonowens.คำตอบของเธอค่อนข้างชัดเจน และสมเหตุสมผล ภายใต้สภาวะกดดันเช่นนี้, แหม่ม เลียวโนเวนส์. Anna and the King (1999)
Hmm. A fair point then.สมเหตุสมผล The O.C. (2003)
Nothing could make more sense than that, sir.ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลไปกว่านี้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
This makes no sense.มันไม่สมเหตุสมผลเลย Kung Fu Hustle (2004)
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล Primer (2004)
Yeah, sum of series, that makes sense.ผลรวมต่ออนุกรม ก็สมเหตุสมผลดี Primer (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมเหตุสมผล[somhētsomphon] (adj) EN: reasonable  FR: raisonnable ; rationnel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
it figures(idm) สมเหตุสมผล, See also: สมควรเป็นอย่างนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irrationality(อิแรชชะแนล'ลิที) n. ความไม่สมเหตุสมผล, การกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม, พอดี, สมควร, พอเหมาะ, สมเหตุสมผล, ถูกต้องแม่นยำ, เล็กน้อย, เท่านั้น, จริง ๆ
lion's sharen. ส่วนแบ่งที่มากที่สุด, ส่วนแบ่งที่มากอย่างไม่สมเหตุสมผล
well-founded(เวล'เฟา'ดิด) adj. มีเหตุผลดี, สมเหตุสมผล, มีรากฐานมั่นคง, มีฐานะดี
well-grounded(เวล'เกราน'ดิด) adj. มีเหตุผลดี, สมเหตุสมผล, ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี, Syn. reasonable

English-Thai: Nontri Dictionary
absurdity(n) ความไร้เหตุผล, ความไร้สาระ, ความไม่สมเหตุสมผล
irrational(adj) ไม่มีเหตุผล, ไม่สมเหตุสมผล, ไม่ลงตัว
rationally(adv) อย่างสมเหตุสมผล, อย่างมีเหตุผล, อย่างชอบด้วยเหตุผล
sensible(adj) สมเหตุสมผล, ฉลาด, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ

German-Thai: Longdo Dictionary
unlogisch(adj, adv) ไม่ตรรกะ หรือ ไม่สมเหตุสมผล, See also: A. logisch, nachvollziehbar, Syn. unnachvollziehbar

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top