ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมาชิกวุฒิสภา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมาชิกวุฒิสภา-, *สมาชิกวุฒิสภา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาชิกวุฒิสภา(n) senator, Syn. วุฒิสมาชิก, Thai Definition: บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่เพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมาชิกวุฒิสภาน. สมาชิกของวุฒิสภา, (ปาก) วุฒิสมาชิก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Senatorสมาชิกวุฒิสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great idea. Maybe we can get him elected senator.ความคิดที่ดี บางทีเราอาจจะได้รับเขาได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 12 Angry Men (1957)
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ... The Ugly American (1963)
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
Barbara's father is a senator, a conservative senator.พ่อของบาร์บาร่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสมาชิกพรรค The Birdcage (1996)
I won't let some idiot senator destroy that.ฉันจะไม่ยอมให้สมาชิกวุฒิสภาบางคนบ้าที่ทำลาย The Birdcage (1996)
At this point, we don't know if the senator is at home...ณ จุดนี้เราไม่ทราบว่าสมาชิกวุฒิสภาอยู่ที่บ้าน ... The Birdcage (1996)
We're here at what they're calling Camp Keeley... waiting for the senator to put in an appearance.เราอยู่ที่นี่ในสิ่งที่พวกเขากำลังเรียกร้องค่ายคีเลย์ ... รอให้สมาชิกวุฒิสภาที่จะนำในลักษณะที่ปรากฏ The Birdcage (1996)
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน The Birdcage (1996)
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง The Birdcage (1996)
Mrs. Keeley over there, and the senator on my right.นางคีเลย์ไปที่นั่นและสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ด้านขวาของฉัน The Birdcage (1996)
You must be Senator and Mrs. Keeley.คุณจะต้องเป็นสมาชิกวุฒิสภาและนางคีเลย์ The Birdcage (1996)
I am a United States senator!ฉันเป็นสมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกานะ! Shooter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาชิกวุฒิสภา[samāchik wutthisaphā] (n) EN: senator  FR: sénateur [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senator(n) วุฒิสมาชิก, See also: สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาสูง, Syn. legislator, politician, statesman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senator(เซน'นะเทอะ) n. สมาชิกสภาสูง, สมาชิกวุฒิสภา., See also: senatorship n.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top