ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมมติ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมมติ-, *สมมติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมติ(v) suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
สมมติ(v) suppose, See also: take for granted, assume, presume, Syn. สมมุติ, ตี๊ต่าง, Ant. ตามจริง, Example: คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คน เราจะสมมติว่ามันรู้เท่าคนไม่ได้, Thai Definition: คิดเรื่องที่มิได้เป็นจริงเสมือนว่าเป็นจริง
สมมติฐาน(n) hypothesis, Syn. ข้อสมมติ
สมมติฐาน(n) hypothesis, Syn. สมมุติฐาน, Example: ผลจากการสังเกต เขาจะนำมาสร้างสมมติฐานขึ้น, Count Unit: ข้อ, เรื่อง, Thai Definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมมติฐาน, สมมุติฐาน(สมมดติ-, สมมุดติ-) น. ข้อคิดเห็นหรือถ้อยแถลงที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย.
สมมติเทพน. เทวดาโดยสมมติ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypothesisสมมติฐาน [TU Subject Heading]
Assumptionสมมติฐาน [การบัญชี]
Chemiosmotic Hypothesisสมมติฐานเคมิออสโมติก, สมมุติฐานเคมิออสมอติค [การแพทย์]
Avogadro's hypothesisสมมติฐานของอาโวกาโดร, สมมติฐานที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับจำนวนโมเลกุลของแก๊ส  มีใจความสำคัญว่าแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hypothesisสมมติฐาน, ข้อสมมุติที่ตั้งขึ้นสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหาและตั้งกฏหรือทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากกฏการณ์นั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Let's say hello to Figaro. - Hello to Figaro.สมมติว่าสวัสดีกับฟิกาโร สวัสดี ฟิกาโร Pinocchio (1940)
Now supposing you tell me what it proves.ตอนนี้สมมติว่าคุณบอกฉันว่ามันพิสูจน์ 12 Angry Men (1957)
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป 12 Angry Men (1957)
Let us assume that the boy really did commit the murder.ให้เราสมมติว่าเด็กจริงๆไม่ฆ่า 12 Angry Men (1957)
I think we can assume the boy ran out in a state of panic, having just killed his father.ผมคิดว่าเราสามารถสมมติเด็กวิ่งออกมาในสถานะของความหวาดกลัวที่มีเพียงแค่ฆ่าพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
But just suppose... that it had something to do with the monolith?แต่สมมติว่าเพียงแค่คิดว่ามัน มีสิ่งที่จะทำอย่างไรกับหินใหญ่ ก้อนเดียว? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Wait a minute. Suppose that one of us is the murderer.เดี๋ยวก่อนนะ สมมติว่าใครคนหนึ่งในเราเป็นฆาตกร Clue (1985)
Just suppose that I told this story.แค่สมมติว่า ฉันบอกเรื่องนี้นะ Stand by Me (1986)
In there. He's hurt!สมมติในกรณีที่แย่ที่สุดอ่ะนะ Hero (1992)
Suppose...สมมติว่า... Of Mice and Men (1992)
I said suppose George go into town tonight and you never heard of him no more.ฉันบอกว่า... สมมติจอร์จเข้าไปในเมืองคืนนี้ แล้วนายก็ไม่ได้ข่าวเขาอีกเลย Of Mice and Men (1992)
Well, suppose he get hurt or killed and he can't come back.สมมติว่าเขาบาดเจ็บหรือถูกฆ่า และเขากลับมาไม่ได้ Of Mice and Men (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมมติ[sommot = sommotti] (v) EN: suppose ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct
สมมติ[sommot = sommotti] (adj) EN: fictitious  FR: fictif
สมมติฐาน[sommottithān] (n) EN: hypothesis  FR: hypothèse [ f ]
สมมติสัจจะ[sommotsatja] (n) EN: conventional truth

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abiogenesis(n) สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต
assumption(n) สมมติฐาน, See also: ข้อสมมติฐาน, Syn. hypothesis, premise
theory(n) สมมติฐาน, Syn. hypothesis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
fixed point numberจำนวนเต็มหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม (สมมติ) ตายตัว หรือที่เรียกว่า เลขจำนวนเต็ม (integer) ตรงข้ามกับ floating point number ซึ่งหมายถึงเลขทศนิยมที่จะกำหนดให้มีเลขตามหลังจุด ทศนิยมกี่หลักก็ได้ตามที่ต้องการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hypotheses(n) สมมติฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
公準[こうじゅん, koujun] สมมติฐาน
仮に[かりに, karini] (adv) สมมติว่า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top