ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สภานิติบัญญัติ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สภานิติบัญญัติ-, *สภานิติบัญญัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภานิติบัญญัติ[N] legislative assembly, See also: legislature, Example: เกษตรกรไม่เชื่อว่าร่างที่ผ่านสภานิติบัญญัติจะให้ประโยชน์สูงสุดแก่พวกเขา, Thai definition: สภาซึ่งมีหน้าที่และบัญญัติเรื่องกฎหมายและพระราชบัญญัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legislatureสภานิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislatureสภานิติบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dietสภานิติบัญญัติ (บางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Assembly, National Legislativeสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
National Legislative Assemblyสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
National Legislative Assemblyสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Start writing letters to lawmakers back home.แต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณเริ่มเขียนจดหมายไปยัง สมาชิกสภานิติบัญญัติที่บ้านคุณ Brokedown Palace (1999)
The Diet has stopped the regular council by the speech from the PM that crime rate is decreasing because of Kira, but many of the citizens and the young members of the Diet rather seem to support his opinion.การตายถูกหยุดได้โดยสภาเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรี ว่าอัตราอาชญากรรมลดลงเพราะ คิระ แต่ประชาชนจำนวนมากและสมาชิกสภานิติบัญญัติ Death Note: The Last Name (2006)
Or the michigan legislature granted jack kevorkianว่าไม่มีวันที่พลเมืองในรัฐมิชิแกน หรือสภานิติบัญญัติของมิชิแกน... You Don't Know Jack (2010)
The legislature and the supreme court. Moreover, you've defied your own medical profession.คุณเมินเฉยและท้าทายสภานิติบัญญัติและศาลสูง You Don't Know Jack (2010)
He worked with all the unions, he was the leader of the State Assembly, and he had just gotten gambling legalized in New Jersey to create jobs.เขาทำงานกับสหภาพ เป็นผู้นำสภานิติบัญญัติของรัฐ ทำให้การพนันถูกกฏหมาย เพื่อสร้างงาน American Hustle (2013)
He wrote a paper on suffrage while he was still in the Illinois legislature.เขาเขียนกระดาษในการอธิษฐานในขณะที่เขายังคงอยู่ในสภานิติบัญญัติของรัฐอิลลินอยส์ White House Down (2013)
We will wipe this place down, and then you will cover for him in legislature.เราจะกวาดล้างที่นี่ซะ และคุณจะทำหน้าที่แทนเค้าในสภานิติบัญญัติ In the Evening (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphānitibanyat) EN: legislative assembly ; legislature   
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphā nitibanyat) EN: legislative assembly   FR: assemblée législative [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
congress(คอง'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,การชุมนุม,การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม, See also: congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress, Syn. council,assembly,concourse,
cutcherryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ
cutcheryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ
diet(ได'เอท) n. อาหาร,อาหารพิเศษ,สภานิติบัญญัติ vt. ควบคุมอาหาร, See also: dieter n. dietary adj.
gemot(กะโมท') n. สภานิติบัญญัติ
gemote(กะโมท') n. สภานิติบัญญัติ
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ,สภานิติบัญญัติ
lawmaker(ลอ'เมเคอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย,สมาชิกสภานิติบัญญัติ., See also: lawmaking n.,adj. (การ) บัญญัติกฎหมาย, Syn. legislator
legislative(เลจ'จิสเลทิฟว) adj. เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ. n. สภานิติบัญญัติ., Syn. constitutional

English-Thai: Nontri Dictionary
congress(n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส
congressional(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรัฐสภา,เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
legislator(n) สมาชิกสภานิติบัญญัติ,ผู้ออกกฎหมาย,ผู้แทนราษฎร,ผู้บัญญัติกฎหมาย
legislature(n) สภานิติบัญญัติ,รัฐสภา
parliament(n) รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
National Diet (org ) สภานิติบัญญัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top