ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สกุลรุนชาติ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สกุลรุนชาติ-, *สกุลรุนชาติ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สกุลรุนชาติ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สกุลรุนชาติ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สกุลรุนชาติ(สะกุนรุนชาด) น. ตระกูลผู้ดี เช่น เขาเป็นคนมีสกุลรุนชาติ.
ตระกูลมูลชาติ(-มูนชาด) น. ตระกูลผู้ดี เช่น หญิงมีตระกูลมูลชาติ ถ้าแม้ขาดขันหมากก็ขายหน้า (ท้าวแสนปม), สกุลรุนชาติ ก็ว่า.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effendi[N] ผู้มีการศึกษาดี (ในประเทศแถบตะวันออกกลาง), See also: คนชั้นสูง, ผู้มีสกุลรุนชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
gentlefolk(n) สุภาพชน,ผู้มีสกุลรุนชาติ,ผู้ดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top