ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิ่น

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิ่น-, *วิ่น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิ่นว. ลักษณะอาการที่หลุด ขาด หรือลุ่ยออกกะรุ่งกะริ่ง เช่น จมูกแหว่งหูวิ่นเวทนา อนิจจานิจจาเป็นน่ากลัว (สังข์ทอง), มักใช้เข้าคู่กับคำ ขาด เป็น ขาดวิ่น เช่น เสื้อผ้าขาดวิ่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old man did not look at the fish anymore... ... since it had been mutilated.ชายชราไม่ได้ดูปลาอีกต่อไป เพราะมันได้รับการขาดวิ่น The Old Man and the Sea (1958)
Vipera Evanesca.วิเพร่า แอฟเวิ่นเนสก่า Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Kevin, shut her down.เควิ่นตัดภาพด่วน Vantage Point (2008)
C'mon, Kevin, get it moving, I'm dying here.เควิ่นอย่าหลับฉันจะตายอยู่แล้ว Vantage Point (2008)
Kevin, call the archives.เควิ่นรื้อกรุข่าวซิ Vantage Point (2008)
Kevin, you got it?เควิ่นได้รึยัง Vantage Point (2008)
- Or is it too corny?-หรือมันดูเวิ่นเว้อเกินไป? Marley & Me (2008)
- I'm making a fucking cake.- ฉันกำลังทำเค้กอยู่ - อย่าเวิ่นเว้อน่า Pineapple Express (2008)
They're totally shredded.ขาดวิ่นซะขนาดนี้.. The Breath (2009)
The pointed tip is the same but this would cause the edges of the wound to be ragged.ส่วนปล่ยแหนมเหมือนกัน.. ..แต่อันนี้จะทำให้ปากแผลขาดวิ่น Episode #1.3 (2009)
For my dissertation I was assigned USS Kelvin.ฉันทำวิทยานิพนธ์เรื่องยานยูเอสเอสเคลวิ่น Star Trek (2009)
Before a Romulan ship attacked the USS Kelvin.ก่อนที่ยานโรมูลันจะโจมตียาน ยูเอสเอส เคลวิ่น Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิ่น[adj.] (win) EN: torned ; with some parts missing   FR: déchiré ; en lambeaux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
outworn(adj) สึกหรอ,ขาดวิ่น,พ้นสมัย,ล้าสมัย,เก่าแก่
rag(vt) เปื่อย,ขาดวิ่น,ขรุขระ,ยั่วเล่น,ล้อเล่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top