Search result for

วัน

(171 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัน-, *วัน*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
วันนี้โปร่ง (slang ) วันนี้ไม่ได้พาแฟนมาด้วย

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
day[เดย์] วัน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
day to dayวันต่อวัน
I’d love one[ไอ วุด เลิฟ วัน] (Expression ) ผม/ดิฉันอยากจะได้สักอัน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วัดพระเชตวัน (n name ) Jetavana Monastery
วันรัฐธรรมนุญConstitution day
วันรัฐธรรมนุญ (n uniq ) Constitution day
เทศกาลโคมไฟ คือ เทศกาลฉลองในวันที่ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นสัญลักษณ์ของวัน

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
วัน (n ) ดวงอาทิตย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัน[N] day, See also: daytime, Example: ผู้นำฝ่ายค้านคาดว่าแต่ละวันแต่นี้ไปสถานการณ์จะรุนแรงกว่านี้, Thai definition: ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนถัดไป
วันใด[N] someday, See also: one of these days, Example: วันใดที่ฉันเกิดท้อใจ ฉันจะนึกถึงคำสั่งสอนของแม่เสมอ, Count unit: วัน, Thai definition: เวลาในช่วงวันนั้น
วันที่[N] date, Example: วันที่จะเดินทางไปต่างประเทศตรงกับวันที่เท่าไหร่
วันนี้[N] today, Example: จงระลึกว่าวันนี้เป็นวันแห่งการเสียสละของบรรพบุรุษของเรา, Count unit: วัน, Thai definition: ช่วงเวลาปัจจุบันที่ไม่ใช่เมื่อวานนี้และวันพรุ่งนี้
วันพระ[N] Buddhist holy day, See also: Buddhist Sabbath, Syn. วันธรรมสวนะ, Example: ศาลาท่าน้ำหน้าวัด วันพระจะมีเรือพายจอดเต็ม เพราะญาติโยมบ้านไกลพายเรือมาฟังเทศน์, Count unit: วัน, Thai definition: วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา เดือนหนึ่งมี 4 วัน
วันวาน[N] yesterday, See also: day before today, Example: เวลาที่ฉันนึกถึงวันวานระหว่างฉันกับเขาทีไรก็อดเสียดายไม่ได้ทุกที
วันแม่[N] Mother's Day, Ant. วันพ่อ, Example: วันแม่ของทุกปี ผมจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปกราบแม่, Thai definition: วันที่ระลึกถึงพระคุณของแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม
วันโกน[N] Shaving Day, Example: พระองค์เสด็จออกรับคำร้องทุกข์และฎีกาของราษฎรทุกวันโกน, Thai definition: วันก่อนวันพระหนึ่งวัน
วันก่อน[N] some days ago, See also: previous day, the other day, Example: วันก่อนไปหาหมอ เขาให้ยามากิน ยามันเม็ดใหญ่ กินลำบากจัง, Count unit: วัน, Thai definition: วันในอดีต
วันฉลอง[N] celebration day, Example: วันนี้เป็นวันฉลองครบรอบอายุ 60 ปีของคุณยาย, Thai definition: วันที่ทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วันว. แต่ละวัน เช่น ได้รายได้เป็นวัน
วันบางวัน เช่น เขามาทำงานที่นี่เป็นวัน
วันปล่อยให้เวลาล่วงไปอย่างซังกะตาย เช่น อยู่ไปวัน ๆ ไม่มีความหวัง.
วันน. ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ยํ่ารุ่งถึงยํ่ารุ่ง หรือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาหยุดราชการ ๑ วัน, ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ เรียกว่า กลางวัน, มักเรียกสั้น ๆ ว่า วัน, ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง เรียกว่า กลางคืน, มักเรียกสั้น ๆ ว่า คืน, เช่น เขาไปสัมมนาที่พัทยา ๒ วัน ๑ คืน, ช่วงเวลากลางวัน เช่น เช้าขึ้นมาก็รีบไปทำงานทุกวัน
วันน. ในทางคดีความ ในทางราชการ หรือทางธุรกิจการค้าและการอุตสาหกรรม วัน หมายความว่า เวลาทำการตามที่ได้กำหนดขึ้นโดยกฎหมาย คำสั่งศาล หรือระเบียบข้อบังคับ หรือเวลาทำการตามปรกติของกิจการนั้น แล้วแต่กรณี.
วันน. แมลงวัน.
วันน. ป่าไม้, ดง, เช่น อัมพวัน คือ ป่ามะม่วง.
วันกรรมกรน. วันหยุดงานเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ใช้แรงงาน ตรงกับวันที่ ๑ พฤษภาคม, วันแรงงาน ก็เรียก.
วันครูน. วันพฤหัสบดี
วันครูวันที่ระลึกถึงครู ปัจจุบันกำหนดวันที่ ๑๖ มกราคมของปีเป็นวันครู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clear daysวันกำหนดนับ (ที่ไม่รวมวันแรกและวันสุดท้าย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay daysวันขนถ่ายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
due dateวันครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
due dateวันครบกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
date of protestวันคัดค้าน (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Quarter-daysวันจตุรภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lady Dayวันฉลองพระแม่มารี (๒๕ มีนาคมเป็นวันหนี่งในวันจตุรภาค) [ดู Quarter-days ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
day of settlement of issuesวันชี้สองสถาน (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
running daysวันตามปฏิทิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
date of maturityวันถึงกำหนด (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accession dateวันลงทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Date dueวันกำหนดส่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Date receivedวันที่ได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Spud a Wellวันที่เริ่มเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Publication Dateวันที่ตีพิมพ์โฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Filing Date วัน เดือน ปี ที่ได้ยื่นเอกสารสิทธิบัตรต่อสำนักงานสิทธิบัตร ในแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ ครบถ้วน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Dateวันยื่นคำขอ ซึ่งถูกอ้างการมีสิทธิก่อนในกรณีที่ยืนคำขอมากกว่าหนึ่งประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Application Dateวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Issued Dateวันที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Date of request for examinationวันที่ยื่นขอให้ตรวจสอบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Smoke!วันไฟ! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Obi-Wan?โอบีวันDestroy Malevolence (2008)
One day.ซักวันนึง The Mark of Nimueh (2008)
Two days?2 วัน Centurion (2010)
Day 184.วันที่ 184 Chuck Versus the Suitcase (2010)
- Today.วันนี้ Woman in Black (2012)
♪ Someday ♪บางวัน Makeover (2012)
A day?วันนึง? O Come, All Ye Faithful (2012)
Ever.ไม่มีวัน Hush Hush (2013)
43 days?43 วัน Deepwater Horizon (2016)
I hope you become a success at whatever it is you choose, after you finish school.พ่อหวังว่าวันนึงลูกจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกรัก หลังจากที่ลูกเรียนจบแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Come to the atelier with me today.ไปที่ทำงานกับหนูวันนี้ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัน[n.] (wan) EN: day ; date   FR: jour [m] ; date [f]
วันก่อน[X] (wan køn) EN: some days ago ; the other day ; the day before yesterday   FR: l'autre jour ; avant-hier
วันก่อน ๆ[n. prop.] (wan køn-køn) EN: the other day ; some days ago   FR: l'autre jour ; il y a quelques jours
วันกำหนดการ[n. exp.] (wan kamnotkān) EN: target date   
วันข้างหน้า[n. exp.] (wan khāng-nā) EN: in days to come ; in the future ; later on   FR: un de ces jours ; dans le futur ; prochainement
วันขึ้นปีใหม่[n. exp.] (wan kheun pīmai) EN: New Year's Day ; New Year   FR: jour de l'an [m] ; nouvel an [m]
วันครบกำหนด[n. exp.] (wan khrop kamnot) EN: expiration date   
วันครบรอบ[n. exp.] (wan khrop røp) EN: anniversary   FR: anniversaire [m]
วันครบรอบปี[n. exp.] (wan khrop røp pī) EN: anniversary   FR: anniversaire [m]
วันคริสต์มาส[n. prop.] (Wan Khritsamāt) EN: Christmas   FR: Nöel [m] ; jour de Noël [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์
flyswatter(n) ไม้ตีแมลงวัน, ไม้ตียุง
Hesse(n uniq) รัฐหนึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลาง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐนี้คือ Frankfurt am Main
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
New Year's Day(n) วันขึ้นปีใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Advent Sunday[N] วันอาทิตย์ที่สี่ก่อนวันคริสต์มาส
All Saints Day[N] วันทางศาสนาเพื่อระลึกถึงนักบุญทั้งหมดคือวันที่ 1 พฤศจิกายน
anniversary[N] วันครบรอบปี
April Fools' Day[N] วันที่ 1 เมษายน เป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้
birthday[N] วันเกิด, See also: วันคล้ายวันเกิด
busman's holiday[N] วันหยุดที่ทำงานเหมือนวันปกติ
busman's holiday[IDM] วันหยุดที่ใช้ทำงานเหมือนกับเป็นวันทำงาน
by the day[IDM] ทั้งวัน, See also: วันหนึ่ง
Chinese New Year[N] วันตรุษจีน, See also: ตรุษจีน
date of birth[N] วัน / เดือน / ปีที่เกิด (เช่น 2 / 5 / 65), See also: ชาตะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
acronical(อะครอน' นิคัล) adj. ซึ่งเกิดหรือปรากฏหลังตะวันตกดิน (occurring at sunset)
adjuvant(แอด' วันท) adj., n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย (serving to help)
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
anniversary(n) วันครบรอบปี
birthday(n) วันเกิด,วันคล้ายวันเกิด,วันประสูติ
charwoman(n) หญิงทำความสะอาดประจำวัน
Christmas(n) ตรุษฝรั่ง,วันคริสต์มาส
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Constitution Day[คอนส-ติ-ติว-ฌัน เดย์] (n) วันรัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี
See also: R. ประชาธิปไตย
Image:
day offer endวันสุดท้าย
Father's Day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันพ่อ
See also: S. HM the King Bhumipol's Birthday, A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday
father's day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช รัชกาลที่ 9 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย
See also: S. HM the King Bhumipol's Birthday, A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday
net dateวันครบกำหนด วันกำหนดส่ง
particular day วันนั้นๆ
pink sunday (slang uniq) วันพักผ่อนของคู่รัก, วันอาทิตย์ที่หวานสดใสสำหรับคนที่กำลังมีความรัก, ร้านที่ให้บริการคู่รัก คู่แต่งงาน(Uniue name)
See also: R. happy day
Public holidayวันนักขัตฤกษ์
retention date (n ) วันที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
Royal Cremation (n) วันปิยะมหาราช

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
〜日[〜にち, ~ nichi] (n) วันที่...ของเดือน (ใช้สำหรับวันที่ 11 ขึ้นไป ยกเว้นวันที่ 14,20,24), ...วัน
一日[ついたち, tsuitachi] (n) วันที่หนึ่งของเดือน
一昨日[おととい, ototoi] (n) วันก่อนเมื่อวาน
七日[なのか, nanoka] (n) วันที่เจ็ดของเดือน,เจ็ดวัน
三日[みっか, mikka] (n) วันที่สามของเดือน,สามวัน
九日[ここのか, kokonoka] (n) วันที่เก้าของเดือน,เก้าวัน
二十四日[にじゅうよっか, nijuuyokka] (n) วันที่ 24 ของเดือน, 24 วัน
二十日[はつか, hatsuka] (n) วันที่ 20 ของเดือน, 20 วัน
二日[ふつか, futsuka] (n) วันที่สองของเดือน,สองวัน
五日[いつか, itsuka] (n) วันที่ห้าของเดือน,ห้าวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
クリスマスイブ[kurisumasuibu] (n name) วันคริสต์มาสอีฟ (วันที่ 24 ธ.ค. ก่อนวันคริสต์มาสต์ 1 วัน)
平日[へいじつ, heijitsu] (n) วันธรรมดา
期日[きじつ, kijitsu] วันที่กำหนด
賞味期限[しょうみきげん, shoumikigen] (n) วันหมดอายุ
[ひ, hi] (n) วัน
満期日[まんきじつ, mankijitsu] (n) วันที่ครบกำหนด
バカンス[ばかんす, bakansu] วันหยุดพักผ่อน
母の日[ははのひ, hahanohi] วันแม่
連休[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
連休[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
今日[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
二日[ふつか, futsuka] Thai: วันที่สอง English: second day of the month
日時[にちじ, nichiji] Thai: วันเวลา English: date & time
日付[ひづけ, hiduke] Thai: วันที่ English: date
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] Thai: วันหยุดภาคฤดูร้อนเดือนสิงหาคม English: summer vacation
[ひ, hi] Thai: วัน English: a day
曜日[ようび, youbi] Thai: วัน(ในสัปดาห์) English: day of the week
十日[とうか, touka] Thai: วันที่สิบ English: the tenth of month
本日[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
24日[にじゅうよっか, nijuuyokka] Thai: วันที่24 English: the twenty fourth

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
DDR(n) |die| คำย่อของเยอรมนีตะวันออกในอดีต Deutsche Demokratische Republik
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Heute(n) |das| วันนี้
Mittwoch(n) |der| วันพุธ
Montag(n) |der| วันจันทร์

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
fumer(vi vt) 1.(personne) สูบ,สูบบุหรี่,(émettre de la fumée)พ่นควัน,ปล่อยควัน 2.(émettre de la vapeur) พรมน้ำ,ฉีดละอองน้ำ 3.(cigarette) สูบบุหรี่ 4.(GASTR) อบควัน,รมควัน
fumée(n) la fumée,-s = ควัน , ควันบุหรี่
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
en(prep) ที่ (ใช้ตอบคำถาม ไปที่ไหน หรือ อยู่ที่ไหน) เช่น Le Chili, c'est en Amérique. ประเทศชิลีอยู่ในทวีปอเมริกา, Elle va à la fac chaque jour. เธอไปที่มหาวิทยาลัยทุกวัน
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top